امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

حسینیه ها

تاريخ آغاز بناي حسينيه ها را مربوط به زمان حکومت صفويان مي دانند که پذيرش مذهب تشيع در ميان ايرانيان عمومي شد. کارکرد حسينيه ها در ايام سوگواري امام حسين(عليه السلام) و يارانش در واقعه کربلا است و بقيه اوقات سال از آن استفاده نمي شود. حسينيه ها يک در دارند و معمولاً سرپوشيده اند يا سقف آنها را در ايام سوگواري با چادرهاي بزرگ مي پوشانند.
شمارش حسينيه هادرقالب سرشماري كارگاه هاي كشور(كه براساس اشتغال ايجادشده توسط حسينيه ها شمرده شده اند)انجام شده است.دراين سرشماري تنهااطلاعاتي درحدنام ونشاني ارائه شده وشاخص هاي ديگر درآن گردآوري نشده است.
درتلاشي كه درمجموعه پايگاه داده هاي فرهنگي – ديني ،سازمان تبليغات اسلامي انجام شد،اطلاعات حسينيه ها مربوط به سرشماري 1381طبقه بندي ،ساماندهي وپردازش گرديدواين اطلاعات درقالب استاني وشهرستاني به صورت نقشه ونمودار ارائه مي گردد.
به نظر مي رسدپايگاه اطلاعات حسينيه هاي كشورمقدمه اي براي سرشماري تفصيلي حسينيه ها ،باشدتاباشناخت درست فضا،امكانات پتانسيل ها، و...اين سرمايه عظيم كشور،بتوان مردم مومن را ازاين نعمت به درستي برخورداركرد.

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها