امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
 • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
 • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
 • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
 • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
 • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم


گزارش‌هاي توصيفي وضعيت فرهنگي ـ ديني استان‌هاي كشور

اين گزارش‌ها به صورت توصيفي به بررسي وضعيت فرهنگي ـ ديني استان‌هاي كشور طي سال‌هاي 85-1375 بر اساس اطلاعات و آماره‌هاي موجود است. در اين گزارش‌ها كوشش شده تا با استفاده از داده‌هاي موجود تصويري تا حد ممكن جامع از وضع فرهنگي ـ ديني كشور ارائه گردد. به همين منظور گزارش در 6 فصل به شرح زير تنظيم گرديده است:
 وضعيت

 • مراكز مذهبي؛
 • كتابخانه‌ها؛
 • سينماها؛
 • مراكز فرهنگي و هنري؛
 • سازمان‌هاي غيردولتي؛
 • آموزش؛
تنظيم هر فصل براي هر شاخص همراه با كاربرد جداولي است كه تعداد و ميزان شاخص را طي سال‌هاي 85-1375 با تعداد و ميزان همان شاخص در كل كشور مقايسه نموده است.
نمودارهاي روندي، روند ميزان شاخص مورد نظر را طي سال‌هاي 85-1375 با روند ميزان همان شاخص در كل كشور مقايسه كرده است.
نمودارهاي ستوني، تصويري از ميزان شاخص استان در مقايسه با استان‌هاي ديگر كشور در سال انتهايي بازه مورد بررسي 1385 ارائه مي‌دهد.
در اين گزارش‌ها نقشه ابزاري براي طبقه‌بندي استان‌هاي كشور است كه بر اساس آن مي‌توان به تفاوت استان با گروه خود پي برد.
در انتهاي هر فصل با توجه به توصيفات موجود در آن فصل، جمع‌بندي از مطالب ارائه شده آمده است.


 


برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها