امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

شاخص‌هاي ثبتي آماري استاني

اهميت و ضرورت بهره‌گيري از اطلاعات و آمارمستند و موثق جهت مديريت حوزه‌ي فرهنگي و ديني بر كسي پوشيده نيست. بدين منظور و با هدف پايش بخشي از شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي كشور، پايگاه داده‌هاي ثبتي ايجاد شده است، در ايجاد پايگاه اطلاعات ثبتي از اطلاعات رسمي كشور (سال‌نامه‌هاي آماري) استفاده شده است.اين چارت بخشي از پايگاه داده‌هاي فرهنگي-ديني سازمان است كه شاخص‌هاي مختلف پايه تخصصي كشور را پردازش مي‌كند. دليل پردازش اطلاعات دوازده ساله شاخص‌ها، شناخت فرآيند و نوسانات شاخص‌ها در اين دوره زماني بوده است.
لطفاجهت مشاهده اطلاعات پردازش شده به صورت pdfروي عناوين موضوعات زيركيليك نماييد:

1.آموزش؛ 2.فرهنگ؛ 3.بهداشت‌ودرمان؛ 4ارتباطات؛ 5.فعاليت اقتصادي؛ 6.بهزيستي و تامين اجتماعي؛ 7.وقايع حياتي؛ 8.آسيب‌هاي اجتماعي.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها