امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

http://portal.crds.ir/Modules/Banner/data/sabti_770.jpg

شاخص‌هاي ثبتي آماري شهرستاني

اطلاعات اين پايگاه در منظومه اطلاعات پايگاه داده‌هاي فرهنگي-ديني كشور يكي از بخش‌هايي خواهد بود كه امكان تلفيق داده‌ها را فراهم خواهد آورد.
چارت حاضر اطلاعات موجود در بانك اطلاعات، بخش شاخص‌هاي ثبتي شهرستاني را نشان مي‌دهد. در ايجاد اين پايگاه از اطلاعات رسمي كشور استفاده شده و موضوعاتي در دستور كار قرار گرفته كه آمار آن‌ها نزديك به يقين بوده و نسبيت كمتري داشته باشند. به همين دليل در شرايط فعلي موضوعاتي كه در اين بازه زماني، 84-1380(پنج سال) ارائه نشده و يا شمول شهرستاني نداشته از دستور كار خارج شده است.
در ايجاد پايگاه موضوعات؛1.آموزش؛ 2.بهداشت‌ودرمان؛ 3.ارتباطات؛ 4.فرهنگ؛ 5.وقايع حياتي؛ 6.رفاه‌و تامين اجتماعي؛ در دستور كار قرار گرفته است.

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها