امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم
اهم طرح ها
 

1. گردآوري، پردازش و سـامـان‌دهـي داده‌هـاي پـايــه‌ي كـشور (داده‌هاي اقتصادي - اجتماعي) طي سال‌هاي 1365-89
2. گردآوري، پردازش و سامان‌دهي داده‌هاي تخصصي كشور(داده‌هاي فرهنگي- ديني) طي سال‌هاي 1375-89
3. گردآوري، پردازش و سامان‌دهي داده‌هاي مساجد و مراكز ديني و مذهبي در سال‌هاي 1381 و 1385
4. گردآوري، پردازش و سامان‌دهي داده‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) و سازمان‌هاي مذهبي-سياسي در سال‌هاي 1379 ، 1382 و 1383
5. طرح پهنه بندی جامع کشور با استفاده از تحلیل آماری چند متغیره استان‌های کشور در 30 مجلد
6. تحلیل آماره‌های شاخص‌هاي ثبتی در 8 مجلد
7. گزارش‌هاي توصيفي موضوعي از داده‌هاي پايه و تخصصي (1375-85) در 72 مجلد
8. گزارش‌هاي توصيفي وضعيت فرهنگي ـ دینی استان‌هاي كشور (1375-85) در 30 مجلد
9. گزارش‌هاي توصیفی وضعيت عمومي استان‌های كشور (1375-85) در 30 مجلد
10. گزارش‌هاي اطلس تطبيقي و پايگاه اطلاعات شاخص‌هاي سرشماري در سال‌هاي 1375 و 1385
11. اطلس پایگاه اطلاعات پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان موج اول در سال 1379
12. اطلس پایگاه اطلاعات پیمایش ملی رفتار‌هاي فرهنگي ايرانيان، گزارش شهری، موج اول در سال 1378
13. گزارش توصيفی يافته‌هاي پيمايش ملي فرهنگ پوشش و حجاب در زندگي روزمره‌ی زنان شهرهاي تهران، قم، تبريز، اصفهان و اهواز در سال 1387
14. گزارش توصيفی پيمايش وضعيت دينداري در شهرهاي تهران، قم، تبريز، اصفهان و اهواز در سال 1387برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها