امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
 • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
 • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
 • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
 • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
 • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

رشته‌‌ي مرتبط با دين

 • الهيات
  اخلاق الهياتي و پرسش انسان گرايي
  ارنست ترولتش و الهيات ليبرال: دين و سنتز فرهنگي در عصر ويلهلمين آلمان
  اعتقاد به خدا در عصر دانش ژن‌ها، سفر پيدايش و خدا: ارزش‌ها و ريشه‌هاي آنها در تاريخ طبيعي و انساني
  الهه متجلي: خرافات فمينيست و الهيات زن
  الهيات جديد در مورد جمعيت، مصرف و محيط زيست
  الهيات در آموزش ديني
  الهيات عهد عتيق: شهادت، اختلاف، حمايت
  الهيات موجريستا الهيات براي قرن بيست و يکم
  الهيات و جامعه سياسي
  الهيات، تاريخ و فرهنگ
  الهياتي از محيط ساخته شده: عدالت، تفويض قدرت و رستگاري
  انجمن زمين، اخلاق زمين طبيعت: کيهان شناسي زيست محيطي در طبيعت اخلاقي جهان: الهيات، کيهان شناسي و اخلاق
  بازبيني نظريه فرا شخصي: يك بينش مشاركتي از روحانيت بشر
  بهشت: منطق لذت دروني
  پذيرش زن: مطالعاتي در روان شناسي و الهيات زنان
  پيش فرض هاي الهياتي آموزش ديني
  تاريخ الهيات ژاپني
  تغيير موضوع: گفتمان زنان و الهيات فمينيستي
  جامعه شناسي و الهيات: توافق و تعارض
  جنبش الهيات آزادي، پست مدرنيته و آمريکا
  چرا خدا؟ رنج و شر در الهيات سياه
  خدا، راز، تنوع: الهيات مسيحي در جهاني کثرت گرا
  خدايان اخلاقي ايران و هند و خاستگاه‌هاي آنها
  خدايان تكويني: تكامل و باور در امور انساني
  خشونت كردن: گناه اصلي را در الهيات رابطه‌اي
  در مواجهه با سوء استفاده خدا: الهيات اعتراض
  دين و روانشناسي در گذار: روانکاوي، فمينيسم و الهيات
  زمان و آموزه زرتشتي
  زيارت سياه در اسلام
  سيماي والدين و بازنمايي خدا: مطالعه اي روان شناختي و بين فرهنگي
  شيپور آسماني: جان كريساستم و هنر تفسير پولسي
  عبادت متديست آمريكايي
  عرفان و متافيزيك: شلايرماخر و يك مسير الهياتي تاريخي
  عروس ساده دل
  علم الهيات نظري کليسا، الهيات طبيعي، و از شيب لغزنده جنسيت: خوانش آزادي‌خواه ساختگرا؛ گي بارت
  قانون دريايي اسلامي: مقدمه
  کتاب مقدس و تفسير ادبي و فقهي و شرعي و قضايي متون مذهبي در اوايل شيعه امامي
  کليسا و سازمان: بررسي الهياتي و جامعه شناختي
  كمدي وحي: بهشت گمشده و دوباره پيدا شده‌ي داستان‌هاي كتاب مقدس
  ماهيت روايت نقد برخي بينش‌هاي اخير روايت را در الهيات
  محدوده سكونت‌گاه‌هاي ما: ساخت الهياتي و سنت
  مركز جهان و خاستگاه‌هاي زندگي
  معرفي اِپاكرِفا (كتاب مشكوكي كه راجع به زندگي حضرت عيسي و دين مسيح نوشته شده است): پيام، متن و اهميت
  مكاشفه خواب و خيال: هفده سال با زنان روستاي يوكتان
  موجود انساني: مسيح و معماي پسر انسان
  ميان عرفان و فلسفه: زبان صوفي تجربه مذهبي در يهودا ها لويز كوزاري
  ميانجي گري قدرت بودا: مناسك درباره مفيژيريلاكالپا
  نبوت آمريکا مرتن توماس
  نفوذ اجتماعي و عوامل علوم الهياتي وابسته به اهداف آموزش ديني
  همه چيزهاي جديد: اصلاح كليسا و جامعه در اخلاق مسيحي شلايرماخر
  يك تئوري درباره وحيانيات
  يوحناي تقلبي و ترزاي آويلا: دانش عرفاني و فرديت
 • فلسفه دين
  آيا انديشه مذهبي يونان بود؟ درباره استفاده و سوء استفاده از هلنيسم، از رم تا رمانتيسم
  اخلاق جنسي: نقش لمس كردن در عامليت اخلاقي
  اخلاق و خيرهاي بشري: مقدمه‌اي بر اخلاق قوانين طبيعي
  ايمان تغيير شکل يافته: اکتشافات اونجليسم امريكايي قرن بيستم
  ايمان و روايت
  بازگشت: منطق عذاب در اديان ملانزيايي
  پيرس، عمل‌گرايي، منطق و کتاب مقدس
  تفسير و سنت کلامي: بابي در ميراث باستاني و پذيرش اومانيستي آن
  جهان‌هاي خالي: فلسفه بوديست و تفسير بين فرهنگي
  خاستگاه‌هاي اخلاق مسيحي: در دو قرن اول
  خدا بدون ماوراء‌طبيعي: دفاع از خدا شناسي علمي
  خوب ساختن: خلق، غم و اميد
  دانش و آزادي: رساله‌هايي در کلام فلسفي
  دين: معنا، تعالي و اجتماع در استراليا
  ذن و هنر فلسفه پست مدرن: دو مسير رهايي از شيوه تصوري تفكر
  رويدادهاي عجيب‌: بنيان‌هاي اعتقادات ديني
  رياضت باطني و رياضت آن جهاني در والدنسيسم قرون وسطي
  زندگي گروهي به عنوان زمينه دين تلويحي: موضوع برگشت ديني امريکايي به ارتدکس روسي
  سفسطه و اخلاق مدرن: فنون شاعري استدلال عملي
  صيرورت زمان: يكپارچگي زمان فيزيكي و مذهبي
  ظرفيت فطري: تصوف، روان شناسي و فلسفه
  فاطميان و سنت معرفت
  فرايند فلسفه و انديشه اجتماعي
  فرايند، ‌پراكسيس و تعالي
  فلسفه ديني ويليام جيمز
  فلسفه رشد اخلاقي
  فوئرباخ و تفسير دين
  كيركه‌گارد و بي‌وفايي عشق
  مطالعات اسلامي: سنت و دشواري‌هايش
  معني و نقش فلسفه در اسلام
  مفهوم زن: جلد 2، اصلاح بشريت اوليه
  مقدس و مدرنيته: تفسيري از فلسفه دين رودلف اتو
  مکتب تاريخي فلسفي و خيانت فلسفه اول
  ميان عرفان و فلسفه: زبان صوفي تجربه مذهبي در يهودا ها لويز كوزاري
  نيچه، پدرخوانده فاشيسم؟ درباره استفاده و سوءاستفاده از يك فلسفه
  هستي شناسي‌هاي مذهبي، فردگرايي و سياست در ايتاليا
 • كلام دين
  آواز به عنوان غزل سرايي و عملكرد: تفسير سرسپردگي در دو دين هند
  احياي سازماني از درون: تبيين احياء مذهب‌گرايي و اصلاح در كليساي كاتوليك روم
  ارتش صالح، انگيزه مقدس: توهم آخرالزمان و جنگ مدني
  اساس تفكر كنفوسيوس: زندگي روشنفكري در دوره چانكي
  اسرائيل، سرزمين غير ممكن
  تفكر اساطيري ميستر اكهارت: كسي كه از خدا هيچ چيز را پنهان نمي‌كند
  چگونه آخرالزمان؟ جنبش‌هاي بابتيست طي انقلاب انگليس
  خداوند به ما حق عطا فرموده است: كاتوليك سنتي، پروتستان‌هاي اونجليكال و يهوديان راست كيش
  دفاع استدلالي محقرانه‌اي از مسيحيت: حمايت از ايمان امروزي
  رستگاري در چوبه مرگ: شهادت مسيحي در اروپاي مدرن اوليه
  وجه ديگر خداوند
 • تاریخ دین
  آگوستين طي قرن‌ها: يك دائره‌المعارف
  آگوستين: حقيقت مسيحي و شكستن بشريت (اعتراف آگوستين)
  ابن عربي در سنت اسلامي اخير، ساخت تصوير جدلي در اسلام قرون وسطي
  ابن قطبيه و ابن ميمون
  ابن مجاهد و استقرار خوانشهاي هفتگانه قرآني
  ابو يعقوب بن سجستاني، مبلغ فکري
  احمد ابن ادريس مشهور: نقد صوفي مداحيب و وهابي
  ارنست ترولتش و الهيات ليبرال: دين و سنتز فرهنگي در عصر ويلهلمين آلمان
  ازدواج مسلمان در بين موقعيت و مقاطعه
  استخوان‌ها، سنگ‌ها و راهبان بودايي: مجموعه مقالات در باستان‌شناسي، علم سنگ‌نوشته و متون بوديسم
  اسکندر افروديسي در کيهان
  اسماعيليه و ديگر نسخه هاي خطي عربي
  اسناد و مدارک قانوني در جامعه قبيله اي ليبي در فرايند يكجا نشيني، قسمت اول ، اسناد و مدارک به زبانهاي عربي، با نقد انسان شناسي
  اعترافات مسيحي: مقدمه‌اي تاريخي
  اعلم الحديث خطيبي: تفسير صحيح صحيه بخاري يا رساله بحث برانگيز؟
  امپراطوري و کشورهاى مشترک المنافع: پيامدهاي يکتاپرستي در عهد عتيق
  اميد الدين کرماني: تفکر اسماعيلي در عصر الحکيم
  الهيات عهد عتيق: شهادت، اختلاف، حمايت
  اوليا، زيكا، قيسا و ساخت اجتماعي تخيل اخلاقي در مصر اواخر قرون وسطي
  بازتعريف ملت مصر، 1930-1945
  بازگشت: منطق عذاب در اديان ملانزيايي
  بحث عرفان اسلامي: سيزده قرن مناقشه و مجادله
  بدعت گذاران و پژوهشگران در قرون ميانه بالا، 1000-1200
  برخي مطالعات اخير بر روي مذاهب ايرانيان
  بعد از مسيحيت
  بيگانگان و زائرين: واعظان زن در آمريكا، 17401845
  پادشاهي مانويان (پيرو ماني پيامبر)
  پزشکي پيامبر
  پست مدرنيته آنگلو آمريکايي: ديدگاه فلسفي در تاريخ علم، دين و اخلاق
  پوچي الهي و پري تاريخي: گفت و گوي مسيحي يهودي بودايي با ماسائو آبه
  پيروزي اسلام: تاريخ طبري جلد چهاردهم
  تاريخ بهشت: سرود سکوت
  تاريخ فلسطين ، 634-1099
  تاريخ نگاري اوايل مملوكيان سوريه
  تاريخچه نظريه حقوقي اسلام
  تحصيل طه حسين از الازهر تا دانشگاه سوربن
  ترکان جوان در تقابل
  تصورات مذهب: از بابل تا جونز تاون
  تصوير طبيعت در تفسير قرآن قرون وسطي
  تعمق و اقدام
  تغيير سنت‌ها، تكذيب الموباراد سيبويه و متقاعباً پذيرش كتاب
  تقديس ديانيزو: پيامبري و سياست در رنسانس ايتاليا
  تمدن ژاپني: نگاهي تطبيقي
  توحيد و نارضايتي‌هايش: خشونت مذهبي و کتاب مقدس عنوان: نفرين قابيل: ميراث خشونت توحيد
  ثبات پيش بيني: ريشه‌هاي ابن عربي در شرق اندلس
  جامعه شناسي دين و تاريخ ديني امريکا: پس نگري و چشم انداز آينده
  جنبه‌هاي اسطوره اي فرايند خلق آدم در يهوديت و اسلام
  جنگ‌صليبي: ديدگاه اسلامي
  جنگ‌هاي مقدس ايرلند: مبارزه براي يك روح ملي 1500 - 2000
  جهاد، علم و تصوف: دو توجيه اقدام از سنت ادريسي
  جهان‌بيني فراگير: دين در انگليس ماقبل مدرنيته
  حامل عرش خدا
  حسين بن حمدان ابن خصيبي: بيوگرافي تاريخي بنيانگذار فرقه نوصيري علويان
  حضرت مريم در طول قرنها: جايگاهش در تاريخ فرهنگ
  حضور زبان فارسي در جهان اسلام
  حکمت پنهان: سنتهاي باطني و ريشه هاي عرفان مسيحي
  حوزه تقدس: قدرت و اقتدار در عرفان مراکشي
  خاستگاه‌هاي اخلاق مسيحي: در دو قرن اول
  خريد زمين توسط دهقانان مصر اواسط قرن نوزدهم : سيستم راميا
  خواجه‌ها، خلفا و سلاطين مطالعه روابط قدرت
  در جستجوي نوع ايده آل از مقدسين: برخي مشاهدات در نسل اول اوليا الله مراکشي در كتاب تصوف
  در مرزهاي اوانجليكاليسم آمريکا: ائتلاف پس از جنگ اونجليكال
  دريافت قرائاتي از جونز تاون
  دليل و استدلال در ابن حظم كوردوا
  دو بال خرد: عرفان و فلسفه در رساله ابن سينا
  دولت و جامعه روستايي در اسلام قرون وسطي، سلاطين، موقطي و فالاهون
  ديالکتيک قدرت: مناظره سني و شيعي در آفريقا شمالي قرن دهم
  دين سقراط
  دين و فرهنگ در اسلام قرون وسطي
  رژيمهاي صوفي
  روز هفتم ادونتيسم در بحران: جنسيت و تغيير فرقه به يك دين در حال ظهور
  رويارويي آيين زرتشتي با اسلام
  رويكردي به تاريخ عثماني مقدمه اي بر منابع
  رهايي از طلسم جهان تاريخ سياسي دين
  رهباني در هند
  رياضت باطني و رياضت آن جهاني در والدنسيسم قرون وسطي
  زائران سلطنتي: تعداد سفر زيارتي مملوكيان به مکه از خوند الكبري (همسر ارشد سلطان)
  زندگي تصاوير هندوستان
  ساخت تشكيلات اقتصادي: مذهب كاتوليك رومي در پرتغال، امپراتوري آن و فراتر از آن، 1540- 1750
  ساخت خط مشي مذهبي، 1533-1546 : هنري هشتم و جستجو براي راه ميانه
  ساخت دانش در تمدن و فرهنگ اسلامي
  سازندگان اسلام معاصر
  سخن و كليسا: مقالاتي در جزم انديشي‌هاي مسيحي
  سفر به سرزمين‌هاي مقدس: تاريخ طبيعي دين هند غربي
  سلسله شناسي در جوامع مسلمان قرون وسطي
  سلطان دهلي: تاريخ سياسي و نظامي
  سنت قرون وسطي در مورد تقدس
  سنتهاي عقلاني در اسلام
  سهمش از نعمتهاي خداداد: دين زنان در ميان غير مسيحي، يهوديان و مسيحيان در جهان يوناني رومي
  شايستگي، تقليد و شهادت: جنبه‌هاي شيعي تفسير متا تاريخي در مورد قرباني ابراهيم از نقطه نظر يهودي، مسيحي و سنت مسلمان سني مذهب
  شرح مواقف النفاري
  شش شاعر عرب اوليه
  شعائر ديني و تبليغات در استان اسپانيايي قرن پانزدهم
  شمشير تشنه: سوارت آنتار و حماسه محبوب عربي
  شهر عثماني بين شرق و غرب: حلب، ازمير و استانبول
  شيخ آل اسلام و سير تکاملي جامعه اسلامي
  صحت حديث نبوي: شبه مسئله
  صدا شناسي و ريخت شناسي عربي،‌ بر اساس ماراح الارواح
  طبقه بندي دانش در اسلام
  طريقت توصيف ناپذير روح غزالي: رونمايي آخرت شناسي و روانشناسي باطني يحي
  طعم مدرنيته: عرفان، سلفيه و عربيسم در اواخر دمشق عثماني
  ظهور فاطميان: شاهد معاصر شيعي
  ظهور مسيحيت: تاريخ تجديد نظر جامعه شناختي
  ظهور يهوديت
  عرفان اسلامي، تاريخچه کوتاه
  عرفان و تکثر معاني مورد اسماعيليان روستايي ايران
  فاطميان و سنت معرفت
  فاطميان و سنت هاي معرفت آنها
  فتح ايران: تاريخ طبري جلد شانزدهم
  فردريك ماكس مولر: يك عمر وفادار به بشريت
  فهرست دستي تکميلي از نسخه هاي خطي فارسي ، 1966-1998
  قاضي اندلسيان در دوره المرواريد: مقامات سياسي و قضايي
  قانون اسلامي: تئوري و عمل
  قديسين و بندگان در مراکش جنوبي
  قهرمان در دادگاه عباسي: موقعيت و كاركردها
  کتاب‌ها و خوانندگان در کليساي اوليه: تاريخچه متون مسيحي اوليه
  کليساي آفريقايي و رم در زمان آگوستين
  کوششي براي ترسيم خاستگاه شعائر عاشورا
  کيفيت بخشش: شفاعت در جامعه مملوك
  كاتوليسيسم لاتين: در جستجوي رابطه
  كاريزماي اداري در افسوس مسيحي اوليه
  كشيشان، جنگاوران و اغنام: مطالعه‌اي پيرامون اكولوژي اديان
  كشيشه‌هاي هيتلر: سويتري دوي، افسانه هندو آريايي و نئو نازيسم
  كفرگويي: سخن كافر در غرب از قرن هفدهم تا نوزدهم
  گرسنگان در حال مردن هستند: گدايان و اسقف‌ها در كاپادوسياي رم
  گفتمان اسلامي در بازديد کنندگان اروپايي به خلافت سوكوتو در قرن نوزدهم
  گفتمان‌هاي آخرت شناسي مسلمانان در استعمار در نيجريه شمالي
  گويايي پرنده‌ها در باب حركت به سوي حقيقت: منطق‌الطير
  لطافت معراج: السولاني در معراج حضرت محمد
  لوتر و مادرش
  ماکس وبر و جهان نفي عشق: نگاهي به جامعه شناسي تاريخي دين
  مانويت در اوايل امپراطوري ساسانيان
  محدوده بحث: جنگ مقدس عثماني در بافت تطبيقي
  محمد فاتح، پدرسالار اورشليم ، افتدار مملوكيان
  مذهب و دولت طي حکومت امپراطوري جهانگير مغول (271-605): چشم اندازهاي غير قانوني
  مذهب و سياست تحت تسلط عباسيان اوليه
  مرگ، تشييع جنازه مردگان و بيان مقامات مذهبي در صدر اسلام
  مسئله معرفت شناختي نوشتار در تمدن و فرهنگ اسلامي: تاكيد العلم حطيب بغديدي
  مستعمرات قانوني: استعمار، صهيونيسم و حقوق اولطيه در قيمومت فلسطين
  مسيح تاريخي و عيسي ايمان: روايت اعتقاد به تجسد به صورت تاريخ
  مسيح‌شناسي تک روحي در وحي‌از آپولو
  مسيحيان ايالت کرالا: تاريخ، اعتقاد و شعائر در ميان ياکوبا
  مسيحيان سوريه در صدر اسلام، هزاره اول
  مسيحيت در چين: از قرن هجدهم تا به امروز
  مشروعيت بخشيدن به عرفان در رساله قشيري
  مطالعات انجام شده در ساختار زبانشناسي کلاسيک عربي
  معني و نقش فلسفه در اسلام
  مقالاتي در مورد تقوا و عرفان اسلامي
  مقدمه فرترس براي تاريخ كليساي سياه
  مقدمه‌اي بر باروخ بن نيريا و زرتشت
  ميراث ادبي عرب توسعه دسته بندي و نقد آن
  نسخه‌هاي خطي اسلامي، قسمت اول
  نسخه‌هاي خطي عبري در کتابخانه دانشگاه کمبربج
  نمونه گيري رفتارهاي نيكو: قصه‌هاي قرون چهار و دهم
  نوشتن به عنوان مقاومت: مقابله چهار زن با هولوکاست: اديت استين ، سيمون ويل، آن فرانک، اتي هيلسوم
  ويژگي پارادايمي روايت شوراي مدايني
  هبوط فيض الهي: جنگهاي صليبي شکست خورده مسيحيان
  هراکليتوس و ايران
  هفت روز قلب
  يک بار ديگر زوروانيسم (شاخه‌اي از دين زرتشت)
  يهوديان، ويزيگوت‌ها و مسلمانان در اسپانيا در قرون وسطي: همکاري و تعارض
  يهوديت و اسلام
 • جامعه شناسي دين
  آئين تجربه: پاسخگويي به تكثرگرايي نوين مذهبي
  آثار دسته بندي دوگانه: ارزش‌ها و مزاياي افتراقي بري زنان و مردان روحاني
  آدرس رياست جمهوري 1996: برگشتن حواس: مطالعات ديني در آکادمي
  آريدنه آئوف ناکسوس: اسلام و سياست در جامعه کثرت‌گراي آفريقايي مذهبي
  آزادي براي همه؛ آزادي مذهب در ايالات متحده
  آزادي فردي در برابر كنترل اجتماع: انطباق تئوري رشد شناسي اريكسون با شعائر گرايي
  آزادي مذهبي و دولت سکولار: زمينه مطابق با قانون اساسي
  آزمون سخت هزاره: منطقه منسوخ نيويورک در 1840
  آفريقا به عنوان عرصه مسيحي تعامل با اسلام در قرن نوزدهم
  آلن تيت و احياء کاتوليک: اثري از خدايان فراري
  آمدن خدا: آخرت‌شناسي مسيحي
  آموزش کتاب مقدس: گفتمان و سياست در آموزش كتاب مقدس
  آموزش متخصصان ديني براي هندوئيسم فراملي: مرکز آموزش سامينارايان سادو
  آنان او را پيشوا مي خوانند: يک نقش جديد براي زنان کاتوليک
  آينده اي براي دين؟ : پارادايم هاي جديد براي تحليل اجتماعي
  آينده جنبش‌هاي نوين مذهبي
  آيين تائويي و فرقه هاي رايج در جنوب شرق چين
  آيين ديني مريم باکره: خاستگاه‌هاي روان شناختي
  ابعاد خداشناسي مسلمان سياه (جنبش مذهبي مسلمانان افريقايي امريکايي)
  ابعاد ذهني و اجتماعي دينداري و تنهايي در ميان سالمندان تندرست
  ابعاد سياسي دين
  ابعاد فرهنگي جنبشهاي اجتماعي : ارزيابي نظري و مرور ادبيات
  ابعاد مقدس
  ابن تيميه و آيات شيطاني
  اتکاي زنان به مردان: يک مطالعه موردي رهباني
  اجتماع جادوگران: بت پرستي جديد و افسونگري معاصر در ايالات متحده
  اجتماع خشونت: آزار و اذيت اقليت‌ها در قرون وسطي
  احترام به قدرت، پرستش قدرت و دانستن تفاوت‌ها: جوابي به ديويد چيدستر و اجاره گري
  احيا اسلام در دولتهاي آسه آن: مفاهيم سياسي
  احيا اسلام و روند سياسي در مالزي
  احيا مذهب و تغيير فرهنگي: مسيحيت، ساخت ملت و بازار در ايالات متحده قرن نوزدهم
  احياء بنيادگرايي اسلامي: مطالعه ايران
  اخلاق جنگ و صلح: ديدگاه سکولار و مذهبي
  اخلاق و عمل اجتماعي در اسلام
  ادموند جابز و كاباليسم بعد از خدا
  اَدويتا وِيدانتا اوليه و بوديسم: زمينه گاوداپايا كاريكا ماهايانا
  اديان عمومي در جهان مدرن
  ارائه اضلاع مدل دين: ايالات نودريك و بالتيك
  ارابه مقدس کاتوليک در خيابان پنجم: تاثير مهاجرين پورتوريکو بر قلمرو مذهبى اسقف اعظم نيويورک
  ارتباط سياماس با اسلام در شرق آفريقا قبل از 1914
  ارزش هاي انسانگرايانه ضدمذهبي، گناه و عزت نفس
  ارزشهاي اجتماعي، دينداري و بافت رابطه زناشويي
  ارزش‌هاي اسلامي در ايالات متحده
  ارزشهاي خانوادگي و مذهبي در راي گيري رياست جمهوري
  ارزيابي تقاضاهاي تحميلي و پيامدهاي آن بر كشيشان كليساهاي آزاد محلي: گزارشي از فهرست مطالبات كشيشان
  اروس براي ديگر: حقيقت حايل در جهاني کثرت‌گرا
  از اسلام سياهان تا بيلالين (فرقه اي از اسلام مدرن) تكامل يك جنبش
  از تفاوت جنسي تا باورها نقش جنسيتي: در جستجوي عوامل موثر بر شش بعد از دينداري
  از جامعه شناسي ديني به جامعه شناسي دين: پيش به سوي جهاني شدن
  از جنگ‌هاي فرهنگي به زمين مشترک: دين و مباحثه خانواده آمريکايي
  از حرکت انقلابي به حرکت تدريجي: تغيير سرشت راست مسيحي
  ازدواج هايي آميخته (ازدواجي که زن و مرد از دو مذهب و نژاد مختلف هستند) در اسرائيل
  ازدواج، والدين و انجمن مذهبي: اثرات افتراقي ازدواج و خانواده بر روي روحانيون زن و مرد
  ازدواجهاي يهودي - مسيحي و تغيير مذهب، 1971 و 1990
  استخوان‌ها، سنگ‌ها و راهبان بودايي: مجموعه مقالات در باستان‌شناسي، علم سنگ‌نوشته و متون بوديسم رهباني در هند
  استعاره خالي و بلاغت مکاشفات يوحنا
  استعاره و مقام: مرز امريكا - مکزيک به عنوان حاشيه و مرکز در تفسير دين
  استفاده سياسي از اسلام در ترکيه
  استفاده عمومي از دين رايج در امريکاي لاتين
  استقبال روح: ديدگاه زنان در مورد اميد، رستگاري و تحول
  استمرار و تغيير ميان مينوتيه بريثرن کانادايي(فرقه اي از مسيحيان پروتستان مخالف غسل تعميد)
  اسطوره شناسي آريايي به عنوان علم و ايدئولوژي
  اسلام آفريقايي و اسلام در آفريقا برخورد بين اسلامگرايان و صوفيان
  اسلام در تجربه آمريکايي هاي آفريقايي تبار
  اسلام در ترکيه امروز
  اسلام در غرب و مرکز سودان
  اسلام در فرايندي سياسي
  اسلام در نمايش و تئاتر
  اسلام سياسي چيست؟
  اسلام سياسي و حزب رفاه در ترکيه
  اسلام شوروي سابق و انقلاب جهاني
  اسلام گرايي و سکولاريسم در شمال افريقا
  اسلام معاصر و ملي‌گرايي: مورد مطالعه مصر
  اسلام و ارزشهاي معنوي
  اسلام و بازي سايه مالاي
  اسلام و تروريسم: نمايش مسلمان لبنان در 11 سپتامبر
  اسلام و توسعه در سازمان آسه آن
  اسلام و توسعه: مذهب و تغييرات سياسي- اجتماعي
  اسلام و حقوق بين الملل مدرن
  اسلام و فرا مستعمراتي روايت
  اسلام و قرآن
  اسلام و مارکسيسم: برخي مقايسه‌ها
  اسلام و مذهب بومي آفريقا غربي
  اسلام و مسائل اقتصادي اجتماعي مدرن
  اسلام و مسأله قانون اساسي پاکستان
  اسلام و مسلمانان در شرق دور
  اسلام و مسلمانان در نظر امريکا: تاثير روي ساخت سياست آمريکا
  اسلام و ملي‌گرايي عربي
  اسلام: آرمان گرايي معاند
  اسلام: استمرار و تغيير در جهان مدرن
  اسلام، تقدير
  اسلام، جامعه و رفتار سياسي: برخي مفاهيم تطبيقي مورد مالاي
  اسلام، رهبري سياسي و راديکاليسم اقتصادي در آفريقا
  اسلام، نظام سرمايه داري و تز وبر
  اِسناد مذهبي: عوامل موقعيتي و تاثيرات آن بر تمكين و پذيرش
  اصالت رادهاسومي (فرقه اي ديني در هند که هم پيرو هندو هستند و هم سيخ) منطق ايمان مدرن
  اصطلاحات انتقادي براي مطالعات مذهبي
  اصل پور ريچارد: بازيابي روياي آمريکايي از طريق ابعاد اخلاقي کار، تجارت و پول
  اصلاح نوئل: جواب به دانيل نوئل
  اصول مذهب امريکايي: تغيير شکل‌دهي و آينده
  اضمحلال مرزها: مذهب پروتستانيسم (جريان اصلي) افزايش نرخ تولد
  اطلاعات منطقه سيگلمان درباره آيين‌هاي ديني: تحليل مجدد کيلبورن
  اطلس تغيير مذهبي در امريکا
  اعاده‌هاي سرمايه گذاري روي سرمايه دوجانبه اصول و عقايد اسلامي در ايالات متحده آمريکا: شواهد بيشتر براي فرضيه هزينه شاگردسازي
  اعترافات مسيحي: مقدمه‌اي تاريخي
  اعلام وفات: ژوسف فيچتر: تنظيم ياداشتهاي صريح بر آثارش در مورد جامعه شناسي و عدالت اجتماعي
  اعمال لويولا: خطابت خود
  افشاگري فرقه‌ها: در مواقع مواجهه ذهني ترديدآميز عرفان
  اقتصاد عشق در تعهدي مذهبي: عدم چرخش زنان از جنبش‌هاي مذهبي غير سنتي
  اقدام متهورانه اهل جنوب: عملكرد جماعات اونجليكال ملي در جنوب امريكا قبل از جنگ هاي داخلي
  اقليت هاي مذهبي در ايران
  اکولوژي عميق براي قرن 21: خوانشهايي در مورد فلسفه محيط زيست گرايي جديد
  ال آزتك: فرانسيسکو اولازابال و فرهمندي پنتكوستال لاتيني، قدرت، ايمان و شفا در مرزها
  1995)
  الهه لاكسمي: همسر الهي در سنت وايسناوا جنوب هند
  الهه متجلي: خرافات فمينيست و الهيات زن
  الهيات و جامعه سياسي
  الهيات، تاريخ و فرهنگ
  امپراطوري و کشورهاى مشترک المنافع: پيامدهاي يکتاپرستي در عهد عتيق
  امريکايي‌هاي پورتوريکويي: مفهوم مهاجرت به قاره (امريکا)
  انتخاب‌هاي معنوي: مساله شناسايي راه‌هاي معتبر دگرگوني دروني
  انتخاب‌هاي يهود: فرقه گرايي يهوديت آمريكايي
  انتشار مجدد كاهن شناسي فرا شخصي: پاسخ به راجر والش
  انجام وظيفه و سوگيري‌هاي اِسنادي در کليسا
  انجمن‌ديني و انتخاب گروه در اروپاي غربي: مطالعه طولي تطبيقي از هشت کشور، 1970-97
  انجيل گرايي تلويزيوني: بازاريابي دين توده پسند
  انديشه اجتماعي راديكال پل تيليش
  انديشه پسا استعماري و تمايلات ضد تغيير ديني در گزارش فعاليت هاي مبلغان مسيحي
  انديشه سکولاريسم در آثار ماکس وبر : نماي کلي نظري
  انرژي‌هاي روحاني لطيف: اکتشافات متافيزيکي و روحانيت عصر جديد
  انواع تغيير مذهبي در قرون وسطي
  انواع دعا: گزارش نظر سنجي
  اوديسه جنبش‌هاي مذهبي نوين، آزار، ستيز، مشروعيت: موردي از مطالعه يکسان سازي کليسا
  اولين ديدگاه‌هاي مسيحي اسپانيايي از اسلام
  اونجليكنيسم امريكايي: مذهب محافظه كار و معماي مدرنيته
  اهلي سازي اسلام و مسيحيت در جوامع آفريقايي: كاوش روش‌شناختي
  اهليت تعالي: چگونه مدرن فکر کردن در مورد خدا به اشتباه رفت؟
  ايمان تغيير شکل يافته: اکتشافات اونجليسم امريكايي قرن بيستم
  ايمان در تاريخ: جامعه بازسازي شده ارامنه
  ايمان در عمل: منابع دين براي موفقيت سياسي در سه دسته
  ايمان مردم: تأملاتي الهياتي در اصول‌مذهب‌كاتوليكي‌معروف
  ايمان و تعهد به فقرا: تمايل به علوم الهي و حمايت براي اقدامات مساعدت دولت
  ايونجليسم آمريكايي: آماده نبرد و در حال رشد
  با تشکر از شما، سنت يهودا: صميميت زنان به امام مقدس از علل نا اميد کننده
  باپتيست هاي جنوبي مشاهده شده: چشم اندازهاي چندگانه روي يک فرقه در حال تغيير
  باز انديشي سنت در انديشه مدرن اسلامي
  باز نمودن کريسمس
  بازآفريني امريکا: اصول اخلاقي سياست مهاجرت ايالات متحده در چشم انداز مسيحي
  بازسازي بنيادگرايي: مدرسه علوم ديني کامل‌تر و مسيحيت انجيلي نوين
  بازسازي ظهور مسيحيت : نقش زنان
  بازسازي مردان: يونگ، روحانيت و تغيير اجتماعي
  باور، مشارکت و پيامدهاي ديني: يک تحليل اکتشافي و تاييدي
  باورهاي غير قراردادي: ساختار و سنجش آنها
  بچه هاي خدا: يک انقلاب ساختگي
  بحث ضد همجنس گرايي: چشم انداز ارتدوکس و راست مسيحي
  بحران‌هاي زندگي در ميان معتقدان مذهبي: آيا اهل فرق قوالب را تغيير مي دهند؟
  بداوي مقدس: کشيش و كليسائيان در مکزيک قرن هجدهم
  بدعت گذاران و پژوهشگران در قرون ميانه بالا ، 1000-1200
  براي خدا و نژاد؛ رهبري مذهبي و سياسي اسقف آمز جيمز واكر
  براي ديدار ارض موعود: زيارت ديني مارتين لوتر کينگ
  برخورد امريکا با بوديسم، 1844 – 1912: فرهنگ ويکتوريايي و محدوديت هاي اختلاف عقيده
  برخي قوانين جامعه شناسي دين
  برخي مطالعات اخير بر روي مذاهب ايرانيان
  برخي ملاحظات در مورد اسلام و سياست ها در اندونزي
  برخي ملاحظاتي در مورد جنبش هاي فرقه‌اي در اندلس
  بررسي رأي گيري‌ها: تصوراتي از خداوند در ميان امريكاييان
  بسط حيطه سکولاريسم: مطالعه موردي هنديان
  بسوي استقرار كاتوليسيسم آزاد منشانه در امريكا
  بقاي مقدس: دين مدني يهوديان امريکايي
  بگذاريد مسلمان باشيم: اسلام، نژاد و تاريخ ارتباط
  بگير، بخوان: کتاب مقدس، متنيت و عمل فرهنگي
  بنياد گرايي و جنسيت
  بنيادگرايي و فرهنگ امريكا: شكل دهي اونجليكاليسم قرن بيستم
  بنيادگرايي، افسانه و اديان جهاني
  بوديسم در عمل
  بوديسم متعهد: جنبش‌هاي آزاديبخش بودايي در آسيا
  بوديسم نيچيرن شوشو و سوکا گاکاي در امريکا
  بوديسم و اسلام: رويارويي‌هاي گذشته تا حال و دروس بين الادياني
  بِويندِليجْكِن
  به دنبال خدا در برزيل : کليساي کاتوليک ترقي خواه در شهر آرنا مذهبي برزيل
  به سوي فهم نقش باورهاي كتاب مقدس و تعليم و تربيت بالا در رويكردهاي امريكايي در راستاي ريشه
  به سوي يک مكتب محيط گرايي بودايي
  بيانيه نجديا خاريجيتس در غيرضروري بودن امامت
  بيگانگي جزئي به عنوان تطابق سازماني والد عضو: شهري، كاتوليك شمال مرکزي ايالات متحده آمريکا
  بيگانه در وطن: هولوكاست، صهيونيسم و يهوديت امريكايي
  بين مقاومت و شهادت: فرقه شاهدان يهوه در رايش سوم
  بينا و معتقد: به مذهب و ارزش در فيلم
  پاسخ گاندي به اسلام
  پاسخ: برخي ابهامات در مورد بينش انتقادي: پاسخي به راسل مك كاتچن
  پاسخ: پژوهشگر دين به صورت عقلاني عمومي: گسترش بينش انتقادي
  پاسخ: دشنام هام و ديويد اچ هارون
  پاسخ: رستگاري عمومي: ماموريت استرنسكي براي مطالعات مذهبي
  پاسخ: سنت ديني سرخپوستان آمريکايي و مطالعه علمي دين
  پاسخ: سنت‌هاي ديني سرخپوستان آمريکايي و مطالعه علمي دين: پاسخي به سام گيل
  پاسخ: گل سرخي با هر نام ديگري پاسخ به کاترين يانگ
  پاسخ: همه ما بايد خداشناس باشيم؟ پاسخ به چارلي هاردويك
  پاسخي به ريتا گراس
  پايان جهان آن طور كه ما ميشناسيم: ايمان، اعتقاد به سرنوشت و کتاب مکاشفات يوحنا در امريکا
  پت رابرتسون و حزب جمهوري خواه: 1988 و بعد از آن
  پديده‌هاي مذهبي جديد در اروپاي مركزي و شرقي
  پراكندگي رامايانا در سوتهال، شهر لندن
  پرتاب سنگ: روسپيگري و آزادي در آسيا و ايالات متحده
  پرميلنياليستها (معتقدان بظهور عيسى قبل از هزار سال در سده): برخي از تاملات در مورد راست مسيحي در قرن بيست و يکم
  پروانه و شعله آتش: مذهب و قدرت در تيرگي نسبي
  پروتستانتيزم محافظه کار و نظم جهاني: جنبش ايماني در ايالات متحده و سوئد
  پروتستانتيزم و پيشرفت: اهميت پروتستانتيزم براي ظهور جهان مدرن
  پل و تبليغات مذهبي در قرن اول
  پلي از مطالعه فرهنگ و مذهب: اقتصاد سياسي قدرت نمادين پير بورديو
  پلي به عقايد ديني
  پنتكوستاليسم، هويت جمعي و فراملي گرايي در ميان السالوادورها و پروايي ها در ايالات متحده
  پنداره آغازين: مطالعه اي پيرامون تجربه مذهبي دوران كودكي
  پندارهاي متناقض از اسلام در ايالات متحده: پژوهشي در لس انجلس
  پويش‌هاي ارتداد مذهبي در ميان هاتربت‌ها(فرقه اي از آناباپتيست)
  پيدايش جامائيکا: دين و سياست دستورات اخلاقي
  پير بورديو و جامعه شناسي دين: ربط پيراموني و مرکزي
  پيرس، عمل‌گرايي، منطق و کتاب مقدس
  پيروان آيين مذهبى در فيليپين
  پيش آمد احتمالى در قانون مقدس هنجارهاي اخلاقي و حقوقي در فقه اسلام
  پيشداوري و دين بازنگري شده: تحقيقي بين فرهنگي با يک نمونه ونزوئلايي
  پيشگويان مذهبي اهل بخش کاتوليک رهيافت‌هاي اجتماعي ـ سياسي: شيوه صميمانه، قرب به خداوند، تصويرسازي ذهني، و هويت مذهبي فردي/گروهي
  پيغامبري به جهان: انديشه پروتستان امريکايي و مبلغين خارجي
  پيگيري ديگري: پويايي و تركيب ديگري مذهبي در پيمايش اجتماعي عمومي، 1973-1996
  پيگيري گفت وگو: پاسخ به سگال
  پيمايشي از تجربه هاي غير متشابه چينيان و مقايسه با نمونه‌هاي ملي نماياننده غربي
  تاثير اجتماعي جنبش هاي ديني نوين
  تاثير اسلام بر روي ادبيات اردو
  تأثير اسلام بر فرهنگ اوگاندا ، 1844-1894
  تاثير تکوين تشخيص کارنامه قابليت‌هاي پرسشنامه هال تونا گزارش هال تونا
  تاثير کليساها در رفتار سياسي: مطالعه‌اي تجربي
  تأثير کوير در اوايل اسلام
  تاثير هويت مذهبي بر نگرش‌هاي سياسي: يک مقايسه بين المللي
  تاثيرات آزمايشگر بر مطالعات نگرش‌هاي مذهبي
  تاثيرات اندازه بر ساير خواص ساختاري جماعت حاضر در كليسا درون فرقه اي همسان
  تاثيرات عضويت در ساينتولوژي (دين فلسفي ـ علمي) بر شخصيت: مطالعه‌اي اکتشافي
  تالكوت پارسنز و مساله غامض مفهومي
  تبارشناسي دين: انتظام و دلايل قدرت در مسيحيت و اسلام
  تباين مذهبي در تعاريف نقش و كارايي خانواده: مورمون‌ها، كاتوليك‌ها، پروتستان‌ها و ديگر فِرَق در ايالت يوتاه
  تبليغات ضد مذهبي
  تبليغات مذهبي اتحاد دولتشهرهاى يونان
  تجديد حيات بوديسم در هند: نمودهايي از جامعه شناسي بوديسم
  تجديد حيات و روشنفکري مسلمان جنبش‌هاي مدرنيزاسيون و اصلاح در روسيه تزاري (تقريباً 1850 ـ 1917)، هند شرقي (هند خاور، هند و چين‌ و جزاير وابسته ‌به‌آن) و هلند (مستعمرات هلند)
  تجديد نظر در خاستگاه فندوق
  تجربه نوين در دموکراسيچالش براي کاتوليسيزم امريکايي
  تجسم بودايي: منابع مناقشه در هند و تبت
  تحرك جغرافيايي، همبستگي اجتماعي و حضور كليسا
  تحليل تفسير متون مذهبي سواحيلي آل شمس در قرآن کريم شيخ عبدالله صالح آل فارسي
  تحليل دينداري درون يک چارچوب اقتصادي: نمونه‌اي از کاتوليک‌هاي اسپانيايي
  تحليلي تبييني از هيات اعزامي تبليغي و رشد عضويت در كليساي عيسي مسيح در ايام آخر مقدسه (1830-
  تحليلي مفهومي کاتوليسيزم و نگرشها به سقط جنين در اروپاي غربي
  تحول جمعيت شناختي در سازمان‌هاي مذهبي: مطالعه‌اي تطبيقي از کاهش کشيش در قلمرو اسقف‌هاي کاتوليک رم
  تراژدي خنده دار: جنگ بنيادگرايان عليه بنيادگرايان
  ترقي اخلاقي: چشم اندازهايي بر روانشناسي و باورداشت هاي مسيحي
  التزام بديعانه فرقه مورمون
  تسلي مذهبي در ميان مردان و زنان: آيا سلامتي جستجو را تشويق مي‌كند؟
  تشكيل چپ پروتستان: مسيحيت و منبع بحران، 1941 ـ 1993
  تشكيلات فرقه‌اي امريكايي: ديدگاهي جامعه شناختي
  تصاحب جنسيت: فعاليت زنان و مذهب سياسي در آسياي جنوبي
  تصاوير جديد از فيلم مذهبي
  تصور فرقه گرايي
  تصورات تنتريك زنان الهي
  تصورات مذهب: از بابل تا جونزتاون
  تصوير ناجي زرتشتيان و تاثيرش روي کتب عهد جديد مسيحيان
  تصويري از رهبران مسيحي در برنامه هاي ساختگي تلويزيون
  تضاد سياست مذهبي در اندونزي
  تعارض و رقابت: کليساي امريکاي لاتين در يک محيط درحال تغيير
  تعالي عدالت و عدالت متعالي: عرفان، اكولوژي عميق و زندگي سياسي
  تعيين تاثير ايمان مذهبي در معالجه بيماران پزشکي: اعتبارسنجي پرسشنامه سانتا کلارا از قدرت ايمان
  تغيير در همبستگي‌هاي نگرشي مخالف سقط جنين
  تغيير ديدگاه‌هاي شرايط انساني
  تغيير دين به اسلام: مطالعه تغيير بريتانيا بومي
  تغيير مؤمنان: چالش‌هاي شخصي و عمومي زندگي پسامدرن
  تغيير مذهب به خاطر ازدواج
  تغيير موضوع: گفتمان زنان و الهيات فمينيستي
  تغييرات در تاثير اندازه جامعه يهودي روي گروه اوليه، دينداري و فعاليت اجتماعي يهودي - 1971 و 1990
  تغييرات در جمعيت شناسي فرقه اي ميدل تاون
  تغييرات در رضايتمندي و نگرش‌هاي رسمي كشيشان كاتوليك, سال هاي 1970 1993
  تفاوت دوره‌هاي گزارش شده در باورها، نگرش‌ها و رفتارهاي کشيشان
  تفاوت‌هاي فرهنگي در گفتمان سقط جنين در کليساي کاتوليک: شواهد از چهار کشور
  تفسير کتاب مقدس فمينيستي: شکست قدرت نظري
  تفسير کتاب مقدس و ساخت فرهنگ مسيحي
  تقواي عيني: تاريخچه و تئوري تصورات مذهبي عمومي
  تقويت اكثريت اخلاقي: ازمون يك مدل
  تقيد مذهبي و استفاده از مواد مخدر در ميان جوانان شهري
  تكثرگرايي مذهبي و پيوستگي ميان استان ها و شهرهاي كانادايي
  تكه‌هاي روح: طبيعت، خشونت و تجديد آفرينش
  تلاقي افكار: تعامل فکري و مذهبي در سنت‌هاي فكري شرق آسيا؛ مقالاتي در بزرگداشت ـ وينگ تسيت چان و ويليام تئودور دباري
  تمامي سراسر نسل‌هاي شما تا ابد: قرباني کردن، دين و رفتار پدرانه
  تمايلات ملي در قوم يهود
  تمرين فرايند مراقبه: شيوه روزانه متمركز براي تجربه روحاني
  تنفر از گناه/ دوست داشتن گناهكار، يا دوست داشتن متنفر؟ مذهب ذاتي و پاسخ‌هايي به سوء استفاده جنسي از شريك زندگي
  تنوع تجربه‌هاي مقدس: كشف مقدس در بيشه زار سكولار
  تنوع ديني و تغيير اجتماعي: شهرهاي امريکايي، 1890- 1906
  تنوع ديني و تکثرگرايي نهادي دموکراتيک
  توافق مسلمان - مسيحي در عهد قرون وسطي: مرور يک مقاله
  ‌توانمندسازي محدود زنان در کليساهاي معنوي سياه پوستان: يک حامل جايگزين نسبت به رهبر مذهبي
  توحيد و نارضايتي‌هايش: خشونت مذهبي و کتاب مقدس عنوان: نفرين قابيل: ميراث خشونت توحيد
  توده: سوسياليسم و اسلام
  توسعه تفکر ديني در دوره نوجواني: آزمون تئوري هاي گلدمن
  تولد دوباره سياست‌ها و اكثريت اخلاقي: پيمايش‌هاي اجتماعي به واقع چه چيز نشان مي‌دهند؟
  توهين به مقدسات: جرم کلامي عليه امر مقدس، از حضرت موسي تا سلمان رشدي
  ثبات و سازش: مديريت عقيده در اصول کاتوليک رومي نهادي
  جادوي هينا: اعتقادات و آداب و رسوم در جنوب و غرب آسيا
  جامعه آمريکايي در آينه بودايي
  جامعه شناسي در بنگلادش
  جامعه شناسي دين
  جامعه شناسي دين و تاريخ ديني امريکا: پس نگري و چشم انداز آينده
  جامعه شناسي دين يک پيمايش کتابشناسانه
  جامعه شناسي دين: وجوه اشتراک و حدود و ثغور
  جامعه شناسي دين: يک بررسي
  جامعه شناسي فرهنگ و جامعه شناسي دين
  جامعه شناسي و آيين نماز و مناجات: نمايش‌هايي مقدس
  جامعه شناسي و اديان جهان
  جامعه شناسي و الهيات: توافق و تعارض
  جامعه و دين ژاپني: پارادايم‌هاي ساختار و تغيير
  جدال يونگ براي دين معاصر
  جزئي از مردم: برگزيدگي و آييني در انديشه فلسفي يهودي
  جسد مقدس: نگرش آمريکا نسبت به مرگ، 1799-1883
  جمهوري خواهي افراطي و انقلابي مسيحي پاريسي: مارکسيسم و مذهب در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه
  جناح راستي در جنبش زيست و سياست‌هاي حزب سوم
  جنبش اسلامي در مقابل آزادي ملي
  جنبش الهيات آزادي، پست مدرنيته و آمريکا
  جنبش‌هاي ديني جديد و تغيير اجتماعي سريع
  جنبه هاي تبليغات مذهبي در يهوديت و مسيحيت اوليه
  جنبه هاي مدرنيسم اسلام شيعي
  جنجال هاي اخير بر سر تفسير شورا
  جنس، کشيش و قدرت: تشريح يک انتقاد
  جنسيت چند دگرديس، همجنس‌گرا و مطالعه بازبيني شده دين: جوابيه
  جنسيت و تجربه تغيير مذهب: مطالعه بازگشت‌گان به يهووديت سنتي جديد
  جنسيت و سبک دستوري: چيزهايي که ديده نميشوند
  جنسيت و کار: مطالعه‌اي در مورد روحانيت
  جنسيت و مذهب: درباره پيچيدگي نمادها
  جنسيت، مذهب و نوع: تأملاتي فمينيستي رفتار‌هاي قالبي زن در سنت‌هاي مذهبي
  جنسيت، هويت مذهبي و مشارکت نيروي کار
  جنگ هاي فرهنگ؟ بينش‌‌هايي از قوم‌نگاري دو مدرسه علوم دينى پروتستان
  جنوب و شمال در مذهب امريكايي
  جواب به استيون مکنزي و دونالد ماتيوز
  جوابي به کريستوفر جاكس
  جوابي به هاروي وان
  جوان مراکشي، سکس و اسلام
  جوزف کمبل ضد سامي و نظريه پرداز از اسطوره: پاسخي به موريس فريدمن
  جوهر تجربه ديني در اسلام
  جويش روحاني: تعالي در اسطوره، مذهب و علم
  جهادگران در هود: نژاد، اسلام شهري و جنگ با ترور
  جهان بيني‌ها در جامعه مدرن: مطالعات تجربي رابطه ميان فرهنگ، شخصيت و تربيت
  جهان بيني‌ها، ايدئولوژي‌ها و آزمايش اجتماعي: در تنوير و دفاع از نهضت آگاهي
  جهان سياسي روحانيت
  جهان مسيحيت و ماركسيسم
  جهت گيري‌هاي كاتوليك و پروتستان در قبال سقط جنين؛ تقارب و تفارق
  جهش مسيحيت در جهان مدرن
  چالش کاتوليک براي اقتصاد امريکايي: تاملاتي بر آثار ادبي اسقف‌هاي روستايي ايالات متحده بر يادگيري اجتماعي کاتوليک و اقتصاد ايالات متحده
  چالش‌هاي تكثرگرايي: كليسا و دولت در پنج كشور دموكراتيك
  چرا خدا؟ رنج و شر در الهيات سياه
  چشم انداز تغييرات مذهبي در آلمان
  چشم اندازهايي بر عصر جديد
  چشم اندازي مبهم،‌قلمرو فرقه‌اي و تاروت نهاني
  چگونه تاريخچه جامعه شناسي دين محتمل است؟ تأملاتي در جامه شناسي دين روبرتو سيپرياني
  چگونه قوها به درياچه ميشيگان آمدند: سازمان اجتماعي بوديست شيكاگو
  چگونه گروه‌هاي مذهبي بخشش را ترويج مي‌كنند: يك مطالعه ملي
  چه چيزي با راي دادن به سه مقوله مذهبي مرتبط است؟
  چه زماني مهاجران عهده دار مسئوليت مي‌شوند: تاثير رشد مهاجرت بر گذار ادونتيسم آمريكايي از شكل
  چه كسي فعاليت‌هاي كليسا را كنترل مي‌كند؟ اثرات سازماندهي بر حدود و ثغور قدرتمداري
  چه هنگام نبوت، از بي‌خبري بر مي‌گذرد؟ چشم اندازي نوين بر رسالت‌هاي‌شكست خورده
  چهره در ابرها: تئوري جديدي از مذهب
  چهره هاي خدايان: وودو و کاتوليسيزم روم در هائيتي
  الحاد نوين امريكايي؛ هويت‌هاي اجتماعي مشاركت جويان
  حامل عرش خدا
  حج: زيارت مسلمانان به مكه و اماکن مقدس
  حضور پروتستان در امريکاي قرن بيستم: دين و فرهنگ سياسي
  حضور، اقتدار، ستايش
  حقوق زنان و سياست عمومي در اسلام: گزارش از کنفرانس
  حکايتي کارساز: موردي از پيروي مذهبي و عواقب بعديش در يک شهر انگليسي
  حکمت پنهان: سنتهاي باطني و ريشه هاي عرفان مسيحي
  حکمت قديم در دنياي جديد: امريکايي شدن در دو معبد بودايي تراوادا مهاجر
  حکمت کليمي اوليه
  حکومت محافظه کار و حمايت از نهادهاي ديني: آموزش ديني در مدارس انگليسي
  حكايتي از دو جماعت مذهبي
  حلقه به دور شيطان: اکتشافي به درون دسته‌اي از ديگر شيطاني شده به عنوان تجسم شده در سفر به غرب
  حيات اجتماعي روز مقدس ثاني: پژوهشي اجتماعي بر كليساي الدياس و اعضاي آن
  خاخام ها و کشيش ها: زنان از نظر کتاب و لباس
  خانواده و مذهب بهداشت رابطه‌اي: بررسي اجمالي و مدل مفهومي
  خدا ، هارلم امريكا: داستان الهي پدر
  خدا بدون ماوراء‌طبيعي: دفاع از خدا شناسي علمي
  خدا نگهدار کودکي که به خداي خودش رسيد: بحث حقوق اقتصادي
  خدا، راز، تنوع: الهيات مسيحي در جهاني کثرت گرا
  خداوند به کساني کمک مي‌کند که در فکر کمک به خود هستند آثار وابستگي به اقليت‌هاي مذهبي، تعصب مذهبي، و سزاوار بودن نسبت به بخشش به تهيدستان
  خداياني كه بدان دل بسته ايم: الگوهايي از تكثرگرايي مذهبي در امريكا
  خرده فرهنگ هاي ملي مذهبي تحت تسلط کمونيست‌ها: مقايساتي از بالتيکي‌ها، قفقاز و اکراين
  خشونت ديني و سقط جنين: پروژه جدعون
  خشونت كردن: گناه اصلي را در الهيات رابطه‌اي
  خصوصيات آخرالزمان مسيحي و زمينه‌اي هسته‌اي
  خط اصلي قرار گرفته در حاشيه: جامعه شناسي بدون مرز دين
  خطابه‌هاي جمعي؛ ملاحظات و تبيين‌هايي پيرامون بكارگيري روحانيون در كليساهاي پروتستان
  خطي بي انتها از شکوه و جلال: جنبش‌هاي مذهبي و رهبرانشان از جنبش بزرگ تا به حال
  خنديدن تائو: مناظره ميان بوديسم و تائوئيسم چين مديويل
  خنديدن: ابعاد طنز تجربه بشري
  خواهران روحاني و جهان بيني آنها: فرخوان براي عصر جديد
  خواهران ماه، مادران کريشنا، عاشقان راجنيش: نقش زنان در اديان جديد
  خود معنوي در خويشاوندي: احساس يگانگي و ساخت معنويت در ميان فرزندان مدرن اعضاي
  خود مقدس: پديدارشناسي فرهنگي شفابخشي کاريزماتيک
  خودمختاري و دموکراسي در يک سازمان مستقل استبدادي: موضوع کليساي کاتوليک روم
  خويشاوندي و زيارت: شعائر تجديد ديدار در فرهنگ پروتستان امريکايي
  خيانت پل: دين و نسل کشي در بوسني
  دانش، گناه و كمالجويي: سياست‌هاي جناب كشيش مون و يكسان سازي كليسا
  دختران خدا: زنان پروتستان و قدرت اطاعت دورهي زنان: بنيادگرايي و قدرت زن
  دختران هرزه: فحشا و کليساي آزادي بخش در برزيل
  در اينجا نمي‌تواند رخ دهد: يک نگاه فرا خميني به اسلام در اندونزي
  در باره منافع مشترك: اديان جهاني در امريکا
  در جايي كه آرام صحبت مي‌شود: فمنيسم،‌ تئوري اجتماعي و دين
  در جستجوي بهشت: معنويت در امريكا از 1950
  در خور خويش: خوانش پستاسکريپت غيرعلمي تلخيص کيرکگارد
  در داخل واتيکان
  در گفتاري مشابه يا متفاوت؟ جنسيت و روحانيون
  در مواجهه با سوء استفاده خدا: الهيات اعتراض
  در ميان بودگي وضعيت ما: تفسير مسيحي
  درباره اصول آيين پروتستان در امريکاي لاتين
  درباره دين و سياست توسعه
  درباره منافع مشترك: اديان جهاني در امريکا
  درک پسامدرن از اسلام: نظارت ناظر
  درگيري کليسا، نژاد‌پرستي و راي دادن به حزب جناح راست راديکال: پيامدهاي رفتاري واگراي مواضع نگرشي برابر
  دسترسي زنان به مقامات ارشد: بررسي تاثير مذهب
  دستورالعمل موضوع تغيير روحانيون زن
  دعاها و اشک‌هاي ژاک دريدا: دين بدون دين
  دکترين جهاد: مقدمه
  دموکراسي و اسلام: دلالت هايي براي تضاد تمدني و صلح دموکراتيک
  دو چهره سياسي اسلام: مقايسه ايران و پاکستان
  دو کليسا: کاتوليسيزم و کاپيتاليزم در نظام جهاني
  دوباره ما را احياء كنيد: بيداري مجدد بنيادگرايي امريكايي
  دود از شيطان: دگرانديشي سنتي و محافظه کار در کاتوليسزم آمريکا معاصر
  دوزخ و ميله‌هاي برق گير:‌ علم رهايي بخش، تکنولوژي و مذهب
  دوستان خدا و پيامبران: خوانش الهياتي فمينيستي آيين عشاء رباني مقدسين
  دوشيزگان صدمه ديده: دکترين مذهب‌كاتوليكي ‌رايج در ايتاليا پس از قرن پانزدهم
  دولت و جنبش هاي مذهبي جديد در مالزي
  دولت و کليسا در هندوراس و نيکاراگوئه قبل از 1979
  دوي: الهه هندي
  ديدگاهي درون گروهي به دين و تعصب
  دين امريکاي مدرن، جلد 1: طعنه‌اي به تمامت آن،1893-1919
  دين براي ذهن
  دين براي نسلي بي وطن
  دين در آمريكا 80-1979، مركز پژوهش دين دانشگاه پرينستون
  دين در اخبار: ايمان و روزنامه‌نگاري در گفتمان عامه آمريكا
  دين در بازار
  دين در سياست جهان سوم
  دين در ميان نخبگان امريکا: پايداري و تغيير در پرتستان
  دين رايج در امريکا: صداي اونجليكال
  دين سقراط
  دين و اتحاديه گرايي کارگري افراطي: دولت‌هاي امريکا در دهه 1920
  دين و اکولوژي
  دين و انتخاب عقلاني: نقدي به تبيين هاي اقتصادي رفتار ديني
  دين و پوستگي خانواده: چشم اندازهاي علوم اجتماعي
  دين و تغيير اجتماعي: مطالعه جامعه شناختي اعتقاد به دوباره آمدن مسيح در روز هفتم در کنيا
  دين و جمهوري: رويداد امريکا
  دين و جهاني سازي
  دين و دولت همه را دوباره و دوباره؟ سياستهاي سکولاريسم نظامي و جنگ گرايي ديني در ترکيه پس از کودتاي 1980
  دين و ذهن غربي
  دين و سياست آفريقايي جمهوري متحده عربي مصر
  دين و سياست در آمريكاي لاتين: كليساي كاتوليك در ونزوئلا و كلمبيا
  دين و سياست در ايالات متحده
  دين و فرايند حل مساله: سه شيوه برخورد
  دين و فرهنگ سياسي آمريکا: نمونه‌هاي جايگزين شهروندان و مريدان
  دين و فرهنگ سياسي در آفريقا
  دين و فن آوري: تحصيل در فلسفه فرهنگ
  دين و گرايش‌هاي اجتماع محور
  دين و مدرنيزاسيون: مناظره جامعه شناسان و مورخان رساله عرفي سازي
  دين و نظم جهاني
  دين و ورزش: تلاقي مقدس و غيرمقدس
  دين: بستر اجتماعي
  دينداران اتحاد جماهير شوروي: بخش مذهبي خلق
  دينداري در ميان پناهندگان هندوچيني در يوتا
  دينداري زنان در غرب مدرن
  دينداري فردي، اجتماع اخلاقي، و رفتار مصرف كنندگان مواد مخدر
  دينداري و جنايتکاري: شواهد و توضيحات روابط پيچيده
  دينداري و مدرنيته سنتي: تکرار زمان در خانواده‌هاي اسرائيلي
  ذکر تسبيح
  ذهني شدن و اعتقاد به عدالت الهي ايونجليكال نوين
  رابطه سياسي اسلام در شرق افريقا
  راست کيشي، عدم هماهنگي و بيگانگي
  راشد ال قنوشي: نقص در جنبش اسلامي
  راهبردهاي تطبيقي سازمانهاي ديني
  رايحه گمشده: پروتستان و ماهيت چه موضوعاتي
  رد امفالوس: تذكره اي بر تغييرات در سلسله مراتب روشنفكران اواسط قرن نوزدهم بريتانيا
  رد سيتا: پاسخ هند به رفتار بيرحمانه مرد ايده آل نسبت به زن ايده آل او
  رشد سکولاريسم در ترکيه
  رشد مذهب
  رفتار غير قهرمانانه: ظهور علاقه بجنس مخالف و اختراع مرد يهودي
  رفته از سرزمين موعود: فرقه جونزتاون در تاريخ فرهنگي امريکا
  رقابت مذهبي، ساخت اجتماع و دموکراسي در امريکاي لاتين: سازمانهاي مذهبي محلي در ونزئلا
  رقص بعد از گردباد: تأملاتي در فمينيست‌ها در مورد سكس، محروميت، و تحول معنوي
  رقص در تاريکي: خداشناسي ساختارشکنانه جهش با ايمان
  رنسانس اسلام
  روابط دولت و فرقه مذهبي: گزارشي از مسيرهاي متفاوت فرقه مسيحي ادونتيست‌ها و شاهدان يهوه
  روابط کليساي ايالتي: تنش‌ها و تحولات
  روح و دموکراسي: مبناي کمونيستي، پروتستاني و دموکراسي سازي در امريکاي لاتين
  روحانيت آفريقايي: در مورد روحاني شدن نياكان
  روحانيت بومي: گذشته، حال، آينده
  روسيه و اسلام
  روش آمريکايي بازديد مرگ
  روشنفکران مسلمان و توسعه ملي اندونزي
  روش‌ها و نظريه‌ها در کلاس درس: آموزش مطالعه افسانه‌ها و آيين‌ها
  رويارويي آيين زرتشتي با اسلام
  رويدادهاي عجيب‌: بنيان‌هاي اعتقادات ديني
  رهاسازي جنوب: فرهنگ مذهبي و هويت نژادي در ميان باپتيست‌هاي جنوبي
  رهاسازي فرهنگ: مذهب در آمريکا در عصر علم
  رهبر مذهبي: شخصيت، تاريخ و مرجع روحاني
  رهبري مذهبي جنسيت زدايي: گفتمان جامعه‌شناختي در روستاي اوكيناوا
  رهيافتي علمي به توسعه ديني: پيشنهادات و ارشادات موردي
  ريسندگي فانتزي : خاخام ها، جنسيت و تاريخچه
  ريشه‌هاي قدرت علماي مذهبي در ايران مدرن
  ريشه‌هاي مذهبي انقلاب فرانسه: از کالوين تا قانون اساسي مدني، 1560 – 1791
  زبان شهروندي در جنگ هاي مذهبي فرانسه
  زبان، فرهمندي و خلاقيت: زندگي آييني جنبش‌هاي مذهبي
  زبان، كاريزما و خلاقيت: حيات مناسكي يك جنبش مذهبي
  زبان‌هاي روح: مطالعه‌اي از غريبه گفتاري عيد پنجاهه و پديده‌هاي مرتبط
  زمين مقدس: در جستجوي ريشه‌هاي معنوي ما
  زمينه اجتماعي دينداري
  زنان به عنوان کارشناسان شعائر مذهبي
  زنان در اسلام: تساوي حقوق، برابري و تحقيقي براي نظم طبيعي
  زنان در انجمن مذهبي: پذيرش و مقاومت
  زنان در جهان قرون وسطي اسلامي
  زنان روحاني: يك فراخواني شغلي دشوار
  زنان مسيحي اوليه و نظر کافران: قدرت زن هيستريايي
  زنان موسوم به کاتوليک: منابع نارضايتي از کليسا، منطقه سانتا کلارا، کاليفرنيا
  زنان، اسلام و دولت
  زندگي گروهي به عنوان زمينه دين تلويحي: موضوع برگشت ديني امريکايي به ارتدکس روسي
  زهد در مذهب تائوئيست اوليه
  زيبايي هاي فرهنگي سياهي
  زير سايبان: فرايند مناسكي و ارتجاع معنوي در آفريقاي جنوبي
  زيستن در محاق: تحقيقي علمي از تجربه نزديك به مرگ
  ساخت اجتماعي نقش رهبري جديد: پيشوايان زن کاتوليک
  ساخت خط مشي مذهبي ، 1533-1546 : هنري هشتم و جستجو براي راه ميانه
  ساخت كنفوسيونيسم: سنت هاي چيني و تمدن و فرهنگ جهاني
  ساختار خانواده، تعهد و فعاليت در جنبش هانا كريشنا
  ساختار مقياس تصوف هود: يک مطالعه تحليل عاملي
  ساختارمند کردن رويکردهاي سياسي در ميان پروتستان‌هاي ليبرال و محافظه کار
  ساختن مذهب: گفتار ي بر خود بنياد گرايي مذهبي و تدابير دوري از موطن
  سازش اجتماعي جنبش هاي مذهبي حاشيه‌اي در امريکا
  سازمان‌هاي سري و مخفي اسپانيايي يهود
  سايه کليسا: اسطوره‌ها و واقعيت‌هاي سکولاريزاسيون
  ستايش و ستيزه تحت سلطه استعماري: مورد هند جنوبي
  ستون سلول: کليساي انجيلي مونترال و انقلاب آرام
  سرحد عمل: تجربه مهاجران در کليساهاي لاتيني پنتكوستا
  سرشماري جماعت آوارگان 1900-1840: نمونه اي از كاربرد ريزشماري شيدولز در سرشماري امريكا
  سرمايه گذاري آمريكايي مذهب
  سرمايه گذاري اديان جديد: مطالعات تطبيقي و نظري
  سفر به جهان ديگر: نقل قول‌هايي از تجربه مرگ عزيزان در دوران قرون وسطي و مدرن
  سکولاريسم، اسلام سياسي و انتگراليسم: مباحثه مصري
  سكولاريزه كردن، عقل‌گرايي و فرقه گرايي:‌مقالاتي به افتخار برايان ويلسون
  سكولاريسم آكادمي
  سلسله مراتب و مکتب مساوات بشر در انديشه اسلامي
  سن و دينداري: شواهدي از يك تحليل پانل با سه موج زماني
  سنت ‌اسلامي و سياسي: خيجاجي و آليم
  سنجه‌اي يك بعدي از مسيحيت ارتدوكس
  سوگواري ادوارد دوم : مرثيه مذهبي، تبليغات سياسي
  سهم بازار مذهبي و شدت درگيري كليسا در فرقه‌هاي پنج گانه
  سهم دين در کار داوطلبانه
  سهم ستاني: واكنش هايي به پايان دوره‌اي ديگر
  سياسات مسيحيان انجيلي و مساله منزلت
  سياست و سنت اسلامي: کيجاجي و عليم
  سياست هاي مذهبي در چين پساتوتاليتري: حفظ انحصار سياسي بسوي احيا جامعه
  سياستهاي بدعت کاري: بحران نوگرا در کاتوليسيسم رم
  شاخه اصلي چپ در كلان‌شهر نشويل
  شان و تقدس: تئوري عمومي وضعيت روابط و تحليل فرهنگ هند
  شايستگي، تقليد و شهادت: جنبه‌هاي شيعي تفسير متا تاريخي در مورد قرباني ابراهيم از نقطه نظر يهودي، مسيحي و سنت مسلمان سني مذهب
  شرح پلوراليسم
  شركت‌هاي مقدس: ابعاد سازماني دين و ابعاد مذهبي سازمان‌ها
  شعائر مذهبي و شعائر سکولار: مدلهاي نفوذ زايمان در بافت مدرن اسرائيل
  شعله كافور: آيين هندويي رايج و جامعه در هند
  شفا برنز با آتش: تسهيلات تجربه در بوديسم تبتي
  شکست اجتناب‌ناپذير راست مسيحي جديد
  شکوه از دست رفته: جستجو براي ايمان در عصر باور پذيري
  شكنندگي محتمل عقايد غير عرفي
  شهرگرايي، توسعه كلان‌شهر و سياست‌هاي هويتي: ملاحظات روان‌شناسي اجتماعي پيرامون سازمان يابي
  صحبت کردن در گذشته هر يك از ديگري: ملاقات مجدد روشنفکران عمومي: جواب به پل جي گريفيثس و ژوئن اوکانر
  صحراي افريقا و جهان پهناور: چشم اندازه هاي همزمان و تاريخي
  صداي محبت: زنان کاتوليک جديد در اروپا
  صلاحيت گرايي در تمامي عقايد: آموزش روحاني و قشربندي در فرقه‌هاي پروتستان
  صومعه: مطالعه‌اي در مورد آزادي، عشق و اجتماع
  ضعف بنيادين: پرستاران، مجرمان و ديوانگان: مطالعه آموزش دهندگان
  طرفداران اخترنوردي به عنوان يک پديده مذهبي
  ظهور تعدد مذهبي در استراليا: جامعه چند فرهنگي
  عادي سازي ناگهاني
  عازم سرزمين موعود: مذهب آمريکايي آفريقايي و مهاجرت بزرگ
  عرفان مذهبي و رئاليسم سوسياليستي: تعهد اتحاد جماهير شوروي به تنديس آندره روبل پيکرنگار
  عرفان و اصلاحات اسلامي در مصر: نبرد براي سنت اسلامي
  عرفان و كارآزمايي سخت
  عرفي شدن يوتا و رقابت مذهبي
  عضويت بلند مدت و اصول جنسيتي راهبه‌هاي شيلو و راجنيش سانياسين
  عقايد و نمادها به عنوان منابعي در تناقض درون ديني: مطالعه منونايت‌هاي امريکايي
  علم اجتماعي به مثابه بازجويي اخلاقي
  علم الهيات نظري کليسا ، الهيات طبيعي، و از شيب لغزنده جنسيت: خوانش آزادي‌خواه ساختگرا - گي بارت
  عمل گرايي اجتماعي مبتني بر كليسا: مقايسه عبادت كنندگان كاتوليك سياه و سفيد
  عملياتي بودن و اصول اخلاقي پژوهش‌هاي تجربي هنگام مطالعه دين
  عهد جديد و مزامير: نسخه جامع
  عيد پنجاهه‌گرايي (پنجاه روز بعد از عيد فطير در يهوديت) پيامبرانه در شيلي: مطالعه موردي
  عيسي اسلامي: مسيحيت و الوهيت بشر در تفسير مسلمان آمريکائي آفريقائي تبار
  غفلت از بينش انتقادي؟ پژوهشگر مذهب به عنوان روشن فکر عمومي
  غلطنامه: رشد يك دوره سني جهاني مقياس آي ـ اي
  غيبگويي پويي تايوان: آگاهي آماري و باور مذهبي
  فاشيزم و تدريس مذهبي در مدارس ايتاليايي
  فرايند فلسفه و انديشه اجتماعي
  فرايندهاي بازبيني شده‌ي تعهد نقش
  فرصت آغازين واعظان: ظهور قدرت تبليغات تلويزيوني مسيحيت
  فرقه به مذهبي واحد
  فرقه هاي مذهبي به عنوان ساختارهاي دوگانه: يک تحليل سازماني
  فرهنگ کاتوليک اسپانيايي در ايالات متحده: پيامدها و نگرانيها
  فرهنگ مادي، درک و معني: نوشتن و مجسم كردن
  فريبندگي يقين: تخريب ميراث معنوي اسلام توسط بنيادگرايان
  فضائل ذهن: استعلام به طبيعت تقوا و مباني اخلاقي دانش
  فعاليت دولت و خصوصي گرايي مدني: دلالتي براي عضويت داوطلبانه کليسا
  فعاليت ديني در بين مادران نوجوان مجرد: منبع حمايت احساسي
  فعاليت‌هاي سياسي روحاني مصلح در ايالات متحده و اسكاتلند
  فقير، عاميانه خطاکار: اعتراف و وجدان در ضد اصلاحات در آلمان
  فمينيسم و دين: مقدمه
  فهم تغيير مذهبي
  فهم قرآن: موضوع و روش
  قدرت پاپي: مطالع اي پيرامون كنترل واتيكان بر اتصاب بزرگان كاتوليك
  قدرت، سياست و پنتيكاستال‌ها در امريكاي لاتين
  قرآن، آزادي و پلوراليسم: چشم اندازي اسلامي از اتحاد بين اديان عليه ظلم
  قرابت سببي بين جامعه شناسي حقوق و جامعه شناسي دين وبر
  قضيب خداوند و مصائب ديگر براي مردان و توحيد
  قلب تاريخ: فرديت در تکامل
  کاتوليک رم در انگلستان
  کاتوليک‌هاي ملکيت (كاتوليك‌هاي شرقي وفادار به بيزانس امپراتوري روم باستان) در ايالات متحده
  کار و بهزيستي زنان: سن و مذهب به عنوان تعديل کننده‌ها
  کاوشي از سبک‌هاي اسنادي بنيادگرايي‌هاي مسيحي و اقتدارگرايان
  کاهش دوباره کاري پروتستان آمريکايي: مسيحيت در هزاره جديد
  کتاب مقدس داوويست اوليه
  کتاب مقدس در حال حاضر
  کتاب مقدس و چشم انداز طنز
  کتاب‌ها و خوانندگان در کليساي اوليه: تاريخچه متون مسيحي اوليه
  کشف و شهود روحاني: چشم اندازهايي روي دين در جامعه معاصر
  کليسا و جناح چپ
  کليسا و دوره پيوستگي: انگيزه نوگرايي در کاتوليک امريکايي
  کليسا و دولت در امريکا: راهنماي کتابشناسي
  کليسا و سازمان: بررسي الهياتي و جامعه شناختي
  کليسا و گسترش فرقه اي
  کليسا و مقابله سياسي: چشم اندازهاي تطبيقي به بسيج عليه رژيم‌هاي استبدادي
  کليساهاي معنوي نيو اورلئان: خاستگاه ها، اعتقادات و شعائر يک مذهب امريکايي افريقايي
  کليساي امريکا، 1776 ـ 1990: برندگان و بازندگان در اقتصاد ديني ما
  کليساي کاتوليک در هائيتي: تغيير اجتماعي و سياسي
  کمتر از فاتحان: چگونه مسيحيان انجيلي به قرن بيستم وارد شدند؟
  کميته‌هاي کنش سياسي راست مسيحي نوين: يک تحليل طولي
  کنار گذاشتن جامعه شناسي دين؟ ارائه تغيير ديني در رساله‌هاي مقدماتي جامعه شناسي
  کناره گيري و صورتبندي مجدد: مطالعه اي از تغيير کيش در يک فرقه امريکايي
  کنترل اجتماعي و تعصب مذهبي: مطالعه تناقضات سازماني
  کوروزوميکي و اديان جديد ژاپن
  کوششي براي ترسيم خاستگاه شعائر عاشورا
  کيفيت زندگي تبتي‌ها و هندوها
  كاتوليك‌هاي چين: اندوه و اميد براي ظهور جامعه مدني
  كاربرد قوانين شرعي در اسلام: مجوز و نگهداري از استدلال تفسيري در بورس حنفي
  كالبدشناسي رهيافت‌هاي نژادپرستانه
  كاهن شفادهنده: يادگيري مشاهده با كي
  كجا روح هدايت مي‌شود: فرق امروزين امريكايي
  كشفياتي در نظام‌هاي آفريقايي انديشه
  كشمكش بر سر جنبش حهاني: اقرار كردن مسيح در كليساي جهاني امروزي
  كشمكش در كليسا: تحليل شبكه اجتماعي از يك جماعت انجليكن
  كليسا و كنش اجتماعي: فولادگران و اسقف‌ها در يانگ استن
  كليساي كاتوليك و خويشتن‌هاي سازماني: دلالت‌هايي بر تغييرات سازماني
  كن كردن فقر، 1964-1996
  كنترل ديوانسالارانه در يكي ار فرق پروتستان
  گذار از سنت: تشكيل هويت‌هاي فمينيستي يهود
  گذر به مدرنيته: مقاله‌اي در مورد هرمنيوتيك طبيعت و فرهنگ
  گرايش نوين به اسلام و توسعه آن در جهان
  گردش بخت: يك تبيين از برتري حقوق مسيحيان در گفتمان سياسي امريكايي
  گردهمايي در دياسپورا؛ اجتماعات مذهبي و مهاجرت‌هاي نوين
  گروه هاي خانه انفرادي گروه‌ها و مأواي کليساها
  گروه‌هاي امريکايي
  گفتمان‌هاي آخرت شناسي مسلمانان در استعمار در نيجريه شمالي
  گِي و گايا: اخلاق، اکولوژي و عشق شهواني
  لمحه‌هايي از زندگي مذهبي جديد ژاپن
  ليبرال ها و محافظه کاران، اديان و سياست: اقتران تاريخ مدرن
  ليبراليسم چه کسي؟ کدام اسلامي ليبراليسم اسلامي لئونارد بيندر
  ماترياليسم اين جهاني: چگونه سياست‌هاي مالياتي و ساير مقررات دولتي بر باورها و شيوه‌هاي سازمان‌هاي جنبش عيسوي تاثيرگذارند
  مارکسيسم و اوايل ملي‌گرايي اسلامي اندونزي
  ماکس وبر و پرسش يهودي: يک مطالعه از نظرگاه اجتماعي جامعه شناسي
  ماکس وبر و جهان نفي عشق: نگاهي به جامعه شناسي تاريخي دين
  ماکسيم رودنسون در بنيادگرايي اسلامي: مصاحبه‌اي منتشر نشده با گيلبرت آچر
  ماكس وبر و اسلام
  ماكس وبر: مروري بر سرمايه داري، ديوانسالاري و مذهب منتخب متون
  ماموريت يسوعيون به لاکوتا سو: مطالعه‌كليساي اسقف بومي و مسيحي: صداهاي بومي در هويت مذهبي در ايالات متحده و کانادا
  ماه خورشيد و ساحره‌گان افسونگر: ايدئولوژي‌هاي جنسيتي و طبقه در اينکا و مستعمرات پرو
  مبارزان مذهبي نوين: آداب گريزان، ضد مناسك‌ها و مذاهب نوين
  مبارزه بيش از گذشته: بنيادگرايي در جهان مدرن
  مبارزه فرقه آميش با مدرنيته
  متمم جنسيتي و سلسله مراتب جنسيتي در احتساب پورانيك خلقت
  محافظه کار مسيحي و دولت
  محافظه کاري اخلاقي و انتخابات رياست جمهوري 1948
  محدوده سكونت‌گاه‌هاي ما: ساخت الهياتي و سنت
  محسوس ساختن زمان‌هاي مدرن: پيتر ال برگر و ديدگاه جامعه شناسي تفسيري
  محمد خداوند و کافران
  مدافعان استدلال در اسلام معتزليان از مكتب قرون وسطي تا سمبل مدرن
  مدل‌هاي مختلف فرزندپروري در مقررات متداول مردم: پروتستان محافظه کار در مقابل متخصصان اصلي
  مدونا آمريکايي: تصاوير از زن الهي در فرهنگ ادبي
  مدوناي شهواني: تغيير مسيحي رقصنده آمريکايي روت سنت دنيس
  مذاهب جايگزين: كنترل دولتي و پيشنهاد اصلاحي اوليه
  مذهب به مثابه تجسيم: مفاهيم فرهنگي - روان‌شناختي و شيوه‌هايي در مطالعه تغيير مذهب در ميان
  مذهب در جنوب معاصر: تنوع فرهنگي، اجتماعي و هويت
  مذهب رسمي و مردمي: تحليلي از يك موضوع براي مطالعات ديني
  مذهب مدني امريكايي: يك ارزيابي
  مذهب موثر در امريکا: به سوي تاريخ تمرين
  مذهب و حيات خانواده: عالمان اجتماعي، روابط را چگونه مي بينند؟
  مذهب و خودكامگي شخصي
  مذهب و سياست در چشم اندازي مقايسه‌اي: احياي بنيادگرايي ديني در شرق و غرب
  مذهبي
  مذهبي شدن: درك طرفداري از امر ناديده
  مراسم اسلامتان: دانش متني و کارايي شعائر در اسلام جاوه مرکزي
  مردم ما به كجا مي‌روند؟
  مردي همانند خدا در منظر دوران: صوفي خود راوي و خاطرات نيازي مصري (1618-1694)
  مرز ميان مسيحي و مسلمان: بي‌نظمي، درگيري يا ديالوگ؟
  مرگ قرون وسطي، آيين و نمايش
  مسؤوليت افراد: هجده رهبر ارشد کليساهاي پروتستان و بازتاب کليساهاي ملي و جهاني بر روي رهبري کليساي
  مساله لاينحل دموکراسي: دين، اصلاح و نظم اجتماعي در کانکتيکات ريور
  مستعمره اونجليسم: مطالعه‌اي اجتماعي تاريخي از هيأت هاي اعزامي تبليعي به مناطق كشاورز نشين شرق افريقا
  مسيح‌شناسي تک روحي در وحي‌از آپولو
  مسيحي منونيت (فرقه‌اي‌از مسيحيان‌مخالف‌تعميد): هويت و مدنيزاسيون
  مسيحيت انجيلي به مثابه چارچوب تعدي: ملاحظاتي بر شهادت دهي در مکان‌هاي عمومي
  مسيحيت انجيلي: نسل آينده
  مسيحيت پس از کمونيسم : مبارزه اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در روسيه
  مسيحيت در قرن 21
  مسيحيت راست گرا و انتخابات رياست جمهوري 1980
  مسيحيت ساخته شده در ژاپن: مطالعه جنبش‌هاي بومي
  مسيحيت مادي: مذهب و فرهنگ عامه در امريکا
  مسيحيت و الحاد در قرن چهارم تا هشتم
  مشاركت در كليساهاي محلي: كنكاشي در تاثير آن بر افزايش رضايت، رشد و فعاليت اجتماعي
  مشاركت مذهبي افريقايي امريكايي: يك مقايسه چند نمونه‌اي
  مشاهده بنيادگرايان
  مشاهده بنيادگرايان بنيادگرايان و جامعه: اصلاح علوم، خانواده و آموزش بنيادگرايان و دولت: بازسازي است، اقتصاد و نظامي
  مشاهده مرد: حضرت بهاءالله در تاريخ زندگي حضرت عيسي
  مصاحبه با هبا رئوف عزت
  مطالعات روي جامعه شناسي دين: مرور مقالات روبرتو سيپرياني
  مطالعات مذهبي: ايجاد نظم
  مطالعه زندگي: زيبايي، پلوراليسم و مسئوليت
  مطالعه فرهنگ سياسي کاتوليسم امريکايي
  مطالعه گروه‌ه‌اي مذهبي ملي: پس زمينه، روش‌ها و نتايج منتخب
  معتقدان به کتاب مقدس: بنيادگرايان در جهان مدرن
  معجزه و تخيل مذهبي مدرن
  معنا و مكان: درآمدي بر مطالعه علمي اجتماعي مذهب
  معناها و دلالت‌ها: پاسخ به کپنس
  معنويت جديد، خود و تعلق: بنيادگرايان و مشركين جديد درباره خود چگونه مي‌انديشند
  مفاهيم اسلامي دموکراسي
  مقبوليت اشکال معاصر مذهبي: حوزه مورد نياز پژوهش
  مقدمه
  مقدمه‌اي بر آيين هندو
  مقدمه‌‌اي بر قرآن
  مكان، زمان و فرهنگ در ميان ايراكوي تانزانيا
  ملاقات مجدد ريتزن اشتاين و کامران توسط يک ايراني
  ملي گرايي مذهبي سياه و سياست متعالي
  ملي گرايي و دين در اندونزي
  ملي گرايي و دين در اندونزي
  ملي‌گرايي ديني و حکومت دموکراتيک: مورد هند
  من مستحکمتر تحقق يافته‌ام: چگونه گروه هاي کوچک، مذهب در آمريکا را شکل مي‌دهند
  مناسبت مذهب: ايسلند و نظريه سكولاريزه كردن
  مناسک وحشي: داستان آمريکايي، مذهب و حوزه‌ي عمومي
  مناسك مصرف كننده: خريد و فروش تعطيلات آمريکايي
  مناسك و جماعات: وجوه مشترك اجتماعي سه جنبش فرعي مذهبي
  مناسك و مذهب در ساختن بشريت
  مناسك: ديدگاه‌ها و ابعاد
  منبر خوب؛ سياست‌هاي روحانيت پروتستان
  منجي خلقت: محيط زيست گرايي مسيحي در ايالات متحده
  منشاء الهي دولت اسلامي در اختلافات اخير
  منطقه انتقال انديشه: روحانيت آمريکايي در سن اضطراب
  موانع راي گيري مذهبي در انتخابات 1992: سال اونجليکال؟
  موردي براي مسيحيت ليبرال
  مورمونيسم و تجربه امريكايي
  موعودگرايي، صهيونيسم و راديکاليسم مذهبي يهودي
  موهومات شرم آور، دکترين و بررسي جنبش‌هاي جديد مذهبي
  مهاجرت، مدرنيته و اسلام در بخش روستايي سودان
  مهمان‌هايي در خانه خودشان: زنان واتيکان دوم
  ميثاق و تعهدات: ايمان، خانواده، اقتصاد و زندگي
  ميراث اودودووا: تاريخچه سنتي و تبليغات سياسي در ميان يوروبايي
  ميراث گوتنبرگ: حق طبع و نشر، سانسور و پلوراليسم ديني
  ميراث و هلنيسم: بازسازي سنت يهودي
  ميزان مشاركت در مذهب‌هاي جديد و جنبش‌هاي شبه مذهبي
  ميوه خطرناک اعترافات آگوستين
  ناآرامي در زمين؛ تضاد فرهنگي در ميان اقليت‌هاي منونيته امريكايي (فرقه‌اي از مسيحيان مخالف تعميد)
  نامقدس و مقدس: تصورات مذهبي و بيان نبوي در هنر پست‌مدرن
  نخ سرخ: رويکرد بودايي به جنسيت
  نزاع در ميان جدول همراهان: نگرش هاي ضد و نقيضي از مسيحيان اوليه و قرون وسطي نسبت به خوردن گوشت قرمز
  نشانه‌هاي تغيير: تحول شهري در يك اجتماع زامبيايي
  نظريه آيين، عبادت
  نظريه نقش پذيري ساندن: مورد جان هنري نيومن و مرشد او
  نفس طبيعت: سفر ما از خاستگاه تا روح
  نفوذ اجتماعي و عوامل علوم الهياتي وابسته به اهداف آموزش ديني
  نفوذ مذهبي و راي گيري كنگره براي سقط جنين
  نقش اسلام در توسعه سياسي مالزي
  نقش حکومت در نظارت و تنظيم نمودن دين در زندگي سياسي
  نقش کليسا جماعت مركزي در ساخت جامعه مدني: موردي از متديست در اجلاس عمومي سازمان ملل متحد در مورد همجنس‌گرايي
  نقشه‌هاي بهشت، نقشه‌هاي جهنم: ترور مذهبي به عنوان حافظه‌اي از فرقه‌پوريتان‌ها براي پادشاه استفان
  نقص در مكان: زنان مسوليتي براي حيات معنوي‌شان اظهار مي‌كنند
  نکاتي در مورد دين در ايران امروز
  نگاشت مطالعات اسلامي: سلسله‌شناسي، تداوم و تغيير
  نگرش مسلمان نسبت به سجده: اعراب و سجده‌کنندگان در آغاز اسلام و در قرآن
  نگرش‌هاي پس از تقيد تاركان اختياري از جنبش‌هاي مذهبي نوپديد
  نگهبانان بودا: مطالعه بوديسم در دوران استعمار
  نمادهاي عميق: زدودن و احياي پسا‌مدرن آن‌ها
  نمايش فيلم مقدس: دين، اسطوره، ايدئولوژي و در فيلم محبوب آمريکايي
  نمودهاي مدرنيسم در اسلام شيعي
  نوشتن به عنوان مقاومت: مقابله چهار زن با هولوکاست: اديت استين ، سيمون ويل، آن فرانک، اتي هيلسوم
  نهادهاي مذهبي و رهبري زنان: نقش تازه در داخل جريان اصلي
  نهضت احمديا و تبليغات غربي‌اش
  نيچه، خدا و يهوديان: نقد او از يهودي مسيحيت در ارتباط با افسانه نازي
  نيکي كدي: جنبش پاکستان عليه اسلام
  نيکي كدي: جنبش پاکستان عليه اسلاميزه كردن
  نيمکت‌هاي پر کليسا و محراب‌‌هاي خالي
  و چه كسي همسايه من است؟: مذهب طبيعي به مثابه منبعي از شفقت همگاني
  وابستگي ديني، مشارکت و باروري: يادداشتي اخطارآميز
  وابستگي ديني، مشارکت و باروري: يادداشتي اخطارآميز
  وجود اجتماعي: ماوراء، ماركسيسم و علوم اجتماعي
  وحشت شيطاني: ايجاد يک افسانه معاصر
  وضعيت امريکا در دهه 1980: برخي از مشاهدات اضافي در مسائل اجتماعي اخلاقي
  وضعيت فعاليت‌هاي سازمان اسرائيلي آليانس در جوامع يهودي خاور ميانه و افريقاي شمالي
  وقتي که زمان بايد باشد نه بيشتر: اعتقاد به نبوت در فرهنگ آمريکايي مدرن
  هبوط فيض الهي: جنگهاي صليبي شکست خورده مسيحيان
  هر کس بايد طعم مرگ را بچشد: اشاره‌اي به مرگ و زندگي پس از مرگ در قرن هجدهم سالنيكا عثماني
  هراکليتوس و ايران
  هستي شناسي‌هاي مذهبي، فردگرايي و سياست در ايتاليا
  هفت باب اسلام: روحانيت و زندگي مذهبي مسلمانان
  هم ترازي معقول نهادي به مثابه تمرين بدايع زباني: خط اصلي جدال نام گذاري با ضرورت تبعيض جنسي
  همبستگي تجربه‌هاي عرفاني و اهريمني در نمونه‌اي از دانشجويان دانشگاه دخترانه
  همبستگي‌هاي حمايتي براي كليساي الكترونيك
  همجنس‌گرايي عرفان، تقليلگرايي و واقعيت سانسور عقايد: پاسخي به جرالد جيمز لارسون
  همخوابه هاي تحت فشار: كفار، نونهالان و انسان گرايان رسمي، در جهانشمولي موحدين
  همه آن چيزهاي جديد: جنبش هاي آرماني و کموني: 1860-1914
  همه بخشيده مي‌شوند: رسالت دنيوي در دين پروتستان امريکايي
  همه چيز براي همه افراد: مواجهه کليساي کاتوليک با بحرانهاي ايدز
  هندويسم، سکولاريسم و قوه قضايي هند
  هنگامي که بودا بودا نيست؟ نبرد هندو/بودايي روي بودگايا و تصور بودايش
  هويت مذهبي آمريکا بومي: خدايان فراموش نشده
  هويت، ساختار و کنش ارتباطي در تصميم گيري کليسا
  هيچ جايي براي ايستادن: جاناتان اسميت به عنوان انسان شاد، مطالعه علمي دين زير گونه شاد
  ياداشت‌هاي راجنش: مطالعات انجام شده در مورد جنبش ديني جديد
  يک درخت برابر است با ده پسر : پاسخ هندو به مشکلات محيط زيست، جمعيت و مصرف
  يك التزام جديد: انديشه سياسي اونجليكال
  يهوديت و اسلام
  يهوديت و مدرنيزاسون روي کيبوتز (مزرعه اشتراکى در اسرائيل) ديني
 • روانشناسی دین
  بازبيني نظريه فرا شخصي: يك بينش مشاركتي از روحانيت بشر
  جستجوي امنيت در عصر جديد: درباره دلبستگي و جبران عاطفي
  چرا مردم به دين گرايش پيدا مي‌كنند: يك تحليل انگيزشي
  روانشناسي دغدغه‌هاي بنيادين
  روانشناسي دين آمريكا و مجله مطالعه علمي دين
  روانشناسي دين مجله مطالعه علمي دين
  روانشناسي دين و كتيبه: نظريه، پژوهش و تمرين
  ون گيسترن تات هدن: گادزدينسيچولوژي در هلند (از ديروز تا امروز: روانشناسي دين در هلند)
 • مردم شناسی دین
  آيين‌ها و خانواده
  اجتماع پايه و بسيج روستايي در برزيل شمالي
  احساسات پس از سقوط: درک اعضاي مشترك شهر راجنيش پورام سابق از وابستگي به جنبش راجنيشي
  اسطوره گرايي مذهبي و جهت گيري جنسيتي
  اقتصاد خلسه: تانترا، رازداري، و قدرت در بنگال مستعمراتي
  پندار ديني و جسم
  توسعه تفکر سيد قطب به صورت بازتاب يافته در آثار اوليه و اخير عدالت اجتماعي در اسلام
  چشم‌انداز شهر ناصري مردمنگاري طرد در شهرستان جليل در فلسطين
  خلقت‌گرايي انجيلي (مخالف نظريه تكامل): تکامل علمي خلقت‌گرايي
  دين: معنا، تعالي و اجتماع در استراليا
  شعائر گذار به دوران مردانگي: تشريفات مردانه در پاپوآي گينه نو
  شوهاي ديدني و زندگي‌هاي زاهدانه: حمله جان كريسستوم به ازدواج معنوي
  فقط اينكه من هستم
  ماه خورشيد و ساحره‌گان افسونگر: ايدئولوژي‌هاي جنسيتي و طبقه در اينکا و مستعمرات پرو
  مراسم خيمه افرازي در لاكوتا: شيوه تاريخي و معاصر
  مراسم گذار در افريقاي معاصر: تعامل ميان مسيحيان و مذاهب سنتي افريقايي
  مسيحيان ايالت کرالا: تاريخ، اعتقاد و شعائر در ميان ياکوبا
  مطالعه مجدد داروهاي روان‌گردان گياهان مقدس، هوشياري و شفا بخشي: چشم اندازهاي ميان فرهنگي و
  موسي مذهبي اساطيري كانادا: يافته‌هاي حاصل از برخي از سرشماري‌ها
  نان سفيد پروتستان‌ها: غذا و دين در فرهنگ آمريكايي
  نمادهايي براي ارتباط: درآمدي بر مطالعه انسان شناسي دين
  وحشتي كه در شب فرا مي‌رسد: مطالعه تجربي و متمركز تهاجم فراطبيعي سنت

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها