امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
 • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
 • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
 • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
 • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
 • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
 • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

انواع صور دينداري

 • استفاده از رسانه‌هاي ديني
  انجيل‌گرايي تلويزيوني: بازاريابي دين توده پسند
  فاعل و مفعول جنسي: بحث مسيحيان همجنس‌خواه مرد
  فرصت آغازين واعظان: ظهور قدرت تبليغات تلويزيوني مسيحيت
  همبستگي‌هاي حمايتي براي كليساي الكترونيك
 • برخورداري از آموزش و مطالعات دينداري
  بيگانگان و زائرين: واعظان زن در آمريكا، 17401845
  صلاحيت گرايي در تمامي عقايد: آموزش روحاني و قشربندي در فرقه‌هاي پروتستان
  موسي مذهبي اساطيري كانادا: يافته‌هاي حاصل از برخي از سرشماري‌ها
 • ارزش‌هاي ديني
  آگاهي و نظام معنا بخشي شبه ديني: جستاري تجربي در متن و عمق تداوم پذيري بوم شناختي
  احيا مذهب و تغيير فرهنگي: مسيحيت، ساخت ملت و بازار در ايالات متحده قرن نوزدهم
  اخلاق الهياتي و پرسش انسان گرايي
  ارزش‌هاي اجتماعي، دينداري و بافت رابطه زناشويي
  ارزش‌هاي اسلامي در ايالات متحده
  اسطوره به عنوان شالوده اصلي براي جامعه و ارزش‌ها: تحليل جامعه شناختي
  امور مربوط به تفريحات مسلمان در سال 1996: رقابت اقليت‌هاي مذهبي و وساطت دولت کنوني
  الهياتي از محيط ساخته شده: عدالت، تفويض قدرت و رستگاري
  چگونه گروه‌هاي مذهبي بخشش را ترويج مي‌كنند: يك مطالعه ملي
  خلوص اخلاقي و شكنجه در تاريخ
  دين: معنا، تعالي و اجتماع در استراليا
  مذهب و حيات خانواده: عالمان اجتماعي، روابط را چگونه مي‌بينند؟
  مردم ما به كجا مي‌روند؟
  موزامبيک
  وضعيت امريکا در دهه 1980: برخي از مشاهدات اضافي در مسائل اجتماعي اخلاقي
 • اعتقادات ديني
  آيين‌ها و خانواده
  اصالت رادهاسومي (فرقه‌اي ديني در هند که هم پيرو هندو هستند و هم سيخ) منطق ايمان مدرن
  اقتصاد عشق در تعهدي مذهبي: عدم چرخش زنان از جنبش‌هاي مذهبي غير سنتي
  باورهاي غير قراردادي: ساختار و سنجش آنها
  بررسي رأي گيري‌ها: تصوراتي از خداوند در ميان امريكاييان
  به سوي فهم نقش باورهاي كتاب مقدس و تعليم و تربيت بالا در رويكردهاي امريكايي در راستاي
  پلي به عقايد ديني
  پويش‌هاي ارتداد مذهبي در ميان هاتربت‌ها (فرقه‌اي از آناباپتيست)
  التزام بديعانه فرقه مورمون
  تصورات از خدا؛ يك نقشه مفهومي
  تصورات مذهب: از بابل تا جونز تاون
  تفاوت دوره‌هاي گزارش شده در باورها، نگرش‌ها و رفتارهاي کشيشان
  تفكر اساطيري ميستر اكهارت: كسي كه از خدا هيچ چيز را پنهان نمي‌كند
  تقويت اكثريت اخلاقي: آزمون يك مدل
  تمامي سراسر نسل‌هاي شما تا ابد: قرباني کردن، دين و رفتار پدرانه
  تمايلات ملي در قوم يهود
  توهين به مقدسات: جرم کلامي عليه امر مقدس، از حضرت موسي تا سلمان رشدي
  ثبات و سازش: مديريت عقيده در اصول کاتوليک رومي نهادي
  خداوند به ما حق عطا فرموده است: كاتوليك سنتي، پروتستان‌هاي اونجليكال و يهوديان راست آيين
  در جستجوي بهشت: معنويت در امريكا از 1950
  دين و گرايش‌هاي اجتماع محور
  دينداري زنان در غرب مدرن
  ذهني شدن و اعتقاد به عدالت الهي ايونجليكال نوين
  رستگاري در چوبه مرگ: شهادت مسيحي در اروپاي مدرن اوليه
  رويدادهاي عجيب‌: بنيان‌هاي اعتقادات ديني
  ريشه‌كن كردن فقر، 1964-1996
  سخن و كليسا: مقالاتي در جزم انديشي‌هاي مسيحي
  سن و دينداري: شواهدي از يك تحليل پانل با سه موج زماني
  شكنندگي محتمل عقايد غير عرفي
  عقايد و نمادها به عنوان منابعي در تناقض درون ديني: مطالعه منونيت‌هاي امريکايي
  فقط اينكه من هستم
  کليساهاي معنوي نيو اورلئان: خاستگاه ها، اعتقادات و شعائر يک مذهب امريکايي افريقايي
  كاتوليسيسم لاتين: در جستجوي رابطه
  لمحه‌هايي از زندگي مذهبي جديد ژاپن
  ماه خورشيد و ساحره‌گان افسونگر: ايدئولوژي‌هاي جنسيتي و طبقه در اينکا و مستعمرات پرو
  مذهب رسمي و مردمي: تحليلي از يك موضوع براي مطالعات ديني
  مسيحيان ايالت کرالا: تاريخ، اعتقاد و شعائر در ميان ياکوبا
  مقالاتي در مورد تقوا و عرفان اسلامي
  نان سفيد پروتستان‌ها: غذا و دين در فرهنگ آمريكايي
  نظريه نقش پذيري ساندن: مورد جان هنري نيومن و مرشد او
  نگرش‌هاي پس از تقيد تاركان اختياري از جنبش‌هاي مذهبي نوپديد
  وحشتي كه در شب فرا مي‌رسد: مطالعه تجربي و متمركز تهاجم فراطبيعي سنت
 • شركت در مراسم و مناسك جمعي
  آيين ديني مريم باکره: خاستگاه‌هاي روان شناختي
  احساسات پس از سقوط: درک اعضاي مشترك شهر راجنيش پورام سابق از وابستگي به جنبش راجنيشي
 • احساسات و تجربه‌هاي ديني
  اقتصاد خلسه: تانترا، رازداري، و قدرت در بنگال مستعمراتي
  انتخاب‌هاي معنوي: مساله شناسايي راه‌هاي معتبر دگرگوني دروني
  بحران‌هاي زندگي در ميان معتقدان مذهبي: آيا اهل فرق قوالب را تغيير مي‌دهند؟
  بدن‌‌هاي افسانه‌اي: بازتاب‌هاي جذبه ملموس آمي هاليوود
  بوم شناسي اجتماعي الگوهاي مسكوني و عضويت در كليساهاي مهاجرين
  بوم شناسي اجتماعي الگوهاي مسكوني و عضويت در كليساهاي مهاجرين
  پديدارشناسي ابليس گرداني مذهبي؛ مطالعه خرد ورزانه و موضوعي از خطابات في المجلس
  پديدارشناسي ابليس گرداني مذهبي؛ مطالعه خردورزانه و موضوعي از خطابات في المجلس
  پنداره آغازين: مطالعه‌اي پيرامون تجربه مذهبي دوران كودكي
  پيروان آيين مذهبى در فيليپين
  پيمايشي از تجربه هاي غير متشابه چينيان و مقايسه با نمونه‌هاي ملي نماياننده غربي
  تاثيرات اندازه بر ساير خواص ساختاري جماعت حاضر در كليسا درون فرقه‌اي همسان
  تاثيرات اندازه بر ساير خواص ساختاري جماعت حاضر در كليسا درون فرقه‌اي همسان
  تسلي مذهبي در ميان مردان و زنان: آيا مسائل سلامتي جستجو را تشويق مي‌كند؟
  تنوع تجربه‌هاي مقدس: كشف مقدس در بيشه زار سكولار
  جامعه شناسي و آيين نماز و مناجات: نمايش‌هايي مقدس
  حج: زيارت مسلمانان به مكه و اماکن مقدس
  حيات اجتماعي روز مقدس ثاني: پژوهشي اجتماعي بر كليساي الدياس و اعضاي آن
  حيات اجتماعي روز مقدس ثاني: پژوهشي اجتماعي بر كليساي الدياس و اعضاي آن
  خويشاوندي و زيارت: شعائر تجديد ديدار در فرهنگ پروتستان امريکايي
  درباره دين و سياست توسعه
  زنان به عنوان کارشناسان شعائر مذهبي
  زيارت سياه در اسلام
  زيارت سياه در اسلام
  زير سايبان: فرايند مناسكي و ارتجاع معنوي در آفريقاي جنوبي
  زير سايبان: فرايند مناسكي و ارتجاع معنوي در آفريقاي جنوبي
  سفر به سرزمين‌هاي مقدس: تاريخ طبيعي دين هند غربي
  سياست توسعه
  شاهد جذبه‌اي توريز
  شعائر ديني و تبليغات در استان اسپانيايي قرن پانزدهم
  شعائر ديني و تبليغات در استان اسپانيايي قرن پانزدهم
  شعائر گذار به دوران مردانگي: تشريفات مردانه در پاپوآي گينه نو
  شعائر گذار به دوران مردانگي: تشريفات مردانه در پاپوآي گينه نو
  شعائر مذهبي و شعائر سکولار: مدلهاي نفوذ زايمان در بافت مدرن اسرائيل
  عبادت متديست آمريكايي
  عبادت متديست آمريكايي
  عيد پنجاهه‌گرايي (پنجاه روز بعد از عيد فطير در يهوديت) پيامبرانه در شيلي: مطالعه وردي درباره دين و
  عيد پنجاهه‌گرايي (پنجاه روز بعد از عيد فطير در يهوديت) پيامبرانه در شيلي: مطالعه موردي
  کليساهاي معنوي نيو اورلئان: خاستگاه ها، اعتقادات و شعائر يک مذهب امريکايي افريقايي
  كيركه‌گارد و بي‌وفايي عشق
  گردهمايي در دياسپورا؛ اجتماعات مذهبي و مهاجرت‌هاي نوين
  گردهمايي در دياسپورا؛ اجتماعات مذهبي و مهاجرت‌هاي نوين
  مراسم اسلامتان: دانش متني و کارايي شعائر در اسلام جاوه مرکزي
  مراسم اسلامتان: دانش متني و کارايي شعائر در اسلام جاوه مرکزي
  مسيحيان ايالت کرالا: تاريخ، اعتقاد و شعائر در ميان ياکوبا
  مطالعه پديدارشناختي پرستش درون كليسايي و تلويزيوني
  مطالعه پديدارشناختي پرستش درون كليسايي و تلويزيوني
  مكان، زمان و فرهنگ در ميان ايراكوي تانزانيا
  مواهب قدرت: نوشته‌هاي ربكا جكسن، تخيل شوم، پيرزن آواره
  مورمونيسم و تجربه آمريكايي
  ميان عرفان و فلسفه: زبان صوفي تجربه مذهبي در يهودا ها لويز كوزاري
  نظريه آيين، عبادت
  نيمکت‌هاي پر کليسا و محراب‌‌هاي خالي
  ويژگي اضطراب و خداترسي دروني و بيروني (ظاهري و باطني)
  همبستگي تجربه‌هاي عرفاني و اهريمني در نمونه‌اي از دانشجويان دانشگاه دخترانه
  يك تئوري درباره وحيانيات
 • مشاركت مذهبي
  پيروان آيين مذهبى در فيليپين
  چه هنگام نبوت، از بي‌خبري بر مي‌گذرد؟ چشم اندازي نوين بر رسالت‌هاي‌شكست خورده
  كار، خانواده و مشاركت مذهبي براي مردان و زنان
  كليسا در زبان هلندي: علل عدم مشاركت مذهبي در هلند 1937 1995
  مشاركت در كليساهاي محلي: كنكاشي در تاثير آن بر افزايش رضايت، رشد و فعاليت اجتماعي
  مشاركت مذهبي افريقايي آمريكايي: يك مقايسه چند نمونه‌اي
  مطالعه گروه‌ه‌اي مذهبي ملي: پس زمينه، روش‌ها و نتايج منتخب
  ميزان مشاركت در مذهب‌هاي جديد و جنبش‌هاي شبه مذهبي
 • پيامدهاي مذهبي
  آينده جنبش‌هاي نوين مذهبي
  بحث طلاق: تضاد اخلاقي در ايرلند
  بعد از مسيحيت
  پروتستانتيزم و پيشرفت: اهميت پروتستانتيزم براي ظهور جهان مدرن
  تاثير اجتماعي جنبش‌هاي ديني نوين
  تحرك جغرافيايي، همبستگي اجتماعي و حضور كليسا
  تقيد مذهبي و استفاده از مواد مخدر در ميان جوانان شهري
  جامعه شناسي دين و تاريخ ديني امريکا: پس نگري و چشم انداز آينده
  جنسيت، هويت مذهبي و مشارکت نيروي کار
  حکايتي کارساز: موردي از پيروي مذهبي و عواقب بعديش در يک شهر انگليسي
  دسترسي زنان به مقامات ارشد: بررسي تاثير مذهب
  الزام‌هاي رويکردهاي اخلاقي
  زيستن در محاق: تحقيقي علمي از تجربه نزديك به مرگ
  ساختن مذهب: گفتاري بر خود بنياد گرايي مذهبي و تدابير دوري از موطن
  كاهن شفادهنده: يادگيري مشاهده با كي
  كليسا و كنش اجتماعي: فولادگران و اسقف‌ها در يانگ استن
  مسيحيت عضلاني: مردانگي و ورزش‌در آمريكاي پروتستان 18801920
  نشانه‌هاي تغيير: تحول شهري در يك اجتماع زامبيايي
  نفوذ مذهبي و راي گيري كنگره براي سقط جنين
  وابستگي ديني، مشارکت و باروري: يادداشتي اخطارآميز
 • نگرش‌هاي ديني
  آئين تجربه: پاسخگويي به تكثرگرايي نوين مذهبي
  آزادي براي همه؛ آزادي مذهب در ايالات متحده
  آزادي مذهبي و دولت سکولار: زمينه مطابق با قانون اساسي
  آيا سکولاريسم مورد رضايت خداست
  اجتماع پايه و بسيج روستايي در برزيل شمالي
  اجتماع جادوگران: بت پرستي جديد و افسونگري معاصر در ايالات متحده
  احساس و آرامش ذهن: از آشفتگي رواقي تا فريب مسيحي
  احياي سازماني از درون: تبيين احياء مذهب‌گرايي و اصلاح در كليساي كاتوليك روم
  اديان عمومي در جهان مدرن
  ارزش بقاي ايدئولوژي استعلايي
  ارزش هاي انسانگرايانه ضدمذهبي، گناه و عزت نفس
  ارزش‌هاي خانوادگي و مذهبي در راي گيري رياست جمهوري
  ارزشهاي ويکتوريايي: سکولاريسم و اندازه خانواده‌ها
  اساس تفكر كنفوسيوس: زندگي روشنفكري در دوره چانكي
  اسلام در فرايندي سياسي
  اسلام گرايي و سکولاريسم در شمال افريقا
  اسلام: استمرار و تغيير در جهان مدرن
  اِسناد مذهبي: عوامل موقعيتي و تاثيرات آن بر تمكين و پذيرش
  اصالت رادهاسومي (فرقه اي ديني در هند که هم پيرو هندو هستند و هم سيخ) منطق ايمان مدرن
  اصطلاحات انتقادي براي مطالعات مذهبي
  الحاد نوين آمريكايي؛ هويت‌هاي اجتماعي مشاركت جويان
  انديشه سکولاريسم در آثار ماکس وبر: نماي کلي نظري
  اونجليكاليسم آمريكايي: مذهب محافظه كار و معماي مدرنيته
  ايمان و تقرب: دينداري شخصي و گروه وكالت مذهبي در يك نهاد قانونگذاري
  بازاريابي شوم جنين در ژاپن
  بسوي استقرار كاتوليسيسم آزاد منشانه در آمريكا
  بنيادگرايي و فرهنگ آمريكا: شكل دهي اونجليكاليسم قرن بيستم
  به کدام سکولاريسم هندي؟
  پاسخي به برتري ملي سلس و برتري مذهبي
  پندارهاي متناقض از اسلام در ايالات متحده: پژوهشي در لس آنجلس
  پيشداوري و دين بازنگري شده: تحقيقي بين فرهنگي با يک نمونه ونزوئلايي
  پيگيري ديگري : پويايي و تركيب ديگري مذهبي در پيمايش اجتماعي عمومي، 1973-1996
  تباين مذهبي در تعاريف نقش و كارايي خانواده: مورمون‌ها، كاتوليك‌ها، پروتستان‌ها و ديگر فِرَق در ايالت
  ترقي اخلاقي: چشم اندازهايي بر روانشناسي و باورداشت هاي مسيحي
  تغيير در همبستگي‌هاي نگرشي مخالف سقط جنين
  تغيير ديدگاه‌هاي شرايط انساني
  تغيير مؤمنان: چالش‌هاي شخصي و عمومي زندگي پسامدرن
  تكثرگرايي مذهبي و پيوستگي ميان استان‌ها و شهرهاي كانادايي
  تنوع ديني و تغيير اجتماعي: شهرهاي امريکايي، 1890-1906
  تولد دوباره سياست‌ها و اكثريت اخلاقي: پيمايش‌هاي اجتماعي به واقع چه چيز را نشان مي‌دهند؟
  توهين به مقدسات: جرم کلامي عليه امر مقدس، از حضرت موسي تا سلمان رشدي
  جامعه آمريکايي در آينه بودايي
  جامعه و دين ژاپني: پارادايم هاي ساختار و تغيير
  جسد مقدس: نگرش آمريکا نسبت به مرگ، 1799-1883
  جنسيت و سبک دستوري: چيزهايي که ديده نميشوند
  جهان بيني‌ها در جامعه مدرن: مطالعات تجربي رابطه ميان فرهنگ، شخصيت و تربيت
  جهان بيني‌ها، ايدئولوژي‌ها و آزمايش اجتماعي: در تنوير و دفاع از نهضت آگاهي
  چشم انداز تغييرات مذهبي در آلمان
  خداياني كه بدان دل بسته‌ايم: الگوهايي از تكثرگرايي مذهبي در آمريكا
  خشم مهار كننده: ايدئولوژي كنترل خشم در روزگار باستان
  خواهران روحاني و جهان بيني آنها: فرخوان براي عصر جديد
  در اسناد كليساي پاپي و اسقفي
  دعاها و اشک‌هاي ژاک دريدا: دين بدون دين
  دوباره ما را احياء كنيد: بيداري مجدد بنيادگرايي آمريكايي
  ديدگاهي درون گروهي به دين و تعصب
  دين در ميان نخبگان امريکا: پايداري و تغيير در پروتستان
  دين و جهاني سازي
  دين و فرايند حل مساله: سه شيوه برخورد
  دينداران اتحاد جماهير شوروي: بخش مذهبي خلق
  دينداري فردي، اجتماع اخلاقي، و رفتار مصرف كنندگان مواد مخدر
  روش آمريکايي بازديد مرگ
  رهيافتي علمي به توسعه ديني: پيشنهادات و ارشادات موردي
  زمينه اجتماعي دينداري
  زندگي گروهي به عنوان زمينه دين تلويحي: موضوع برگشت ديني امريکايي به ارتدکس روسي
  ساختار مقياس تصوف هود: يک مطالعه تحليل عاملي
  سکولاريسم و اقليت: عناصر يک انتقاد
  سکولاريسم يک افسانه
  سلسله مراتب و مکتب مساوات بشر در انديشه اسلامي
  سياست توسعه
  شعائر مذهبي و شعائر سکولار: مدلهاي نفوذ زايمان در بافت مدرن اسرائيل
  صومعه: مطالعه‌اي در مورد آزادي، عشق و اجتماع
  عقايد و نمادها به عنوان منابعي در تناقض درون ديني: مطالعه منونايت‌هاي امريکايي
  علم اجتماعي به مثابه بازجويي اخلاقي
  عيد پنجاهه‌گرايي (پنجاه روز بعد از عيد فطير در يهوديت) پيامبرانه در شيلي: مطالعه موردي درباره دين و
  قدرت، سياست و پنتيكاستال‌ها در آمريكاي لاتين
  قلب تاريخ: فرديت در تکامل
  كجا روح هدايت مي‌شود: فرق امروزين آمريكايي
  كشفياتي در نظام‌هاي آفريقايي انديشه
  كفرگويي: سخن كافر در غرب از قرن هفدهم تا نوزدهم
  گذار از سنت: تشكيل هويت‌هاي فمينيستي يهود
  گرايش نوين به اسلام و توسعه آن در جهان
  گفتمان‌هاي آخرت شناسي مسلمانان در استعمار در نيجريه شمالي
  ماترياليسم اين جهاني: چگونه سياست هاي مالياتي و ساير مقررات دولتي بر باورها و شيوه‌هاي سازمان‌هاي جنبش عيسوي تاثيرگذارند
  محافظه کاري اخلاقي و انتخابات رياست جمهوري 1948
  مذاهب جايگزين: كنترل دولتي و پيشنهاد اصلاحي اوليه
  مذهب مدني آمريكايي: يك ارزيابي
  مذهبي شدن: درك طرفداري از امر ناديده
  مرز ميان مسيحي و مسلمان: بي‌نظمي، درگيري يا ديالوگ؟
  مسبب جنگ مسيحيت است؟
  مسيحيت و محيط زيست در ميان عامه آمريكايي
  مشاهده بنيادگرايان
  مطالعات اسلامي: سنت و دشواري‌هايش
  مطالعه زندگي: زيبايي، پلوراليسم و مسئوليت
  معنا و مكان: درآمدي بر مطالعه علمي اجتماعي مذهب
  معنويت جديد، خود و تعلق: بنيادگرايان و مشركين جديد درباره خود چگونه مي‌انديشند؟
  مناسبات مذهب: ايسلند و نظريه سكولاريزه كردن
  موجود انساني: مسيح و معماي پسر انسان
  موردي براي مسيحيت ليبرال
  نگرش سكولاريستي، نگرش به ماهيت ديني، نگرش به رابطه دين و اجتماع
  و چه كسي همسايه من است؟ مذهب طبيعي به مثابه منبعي از شفقت همگاني
  وجود اجتماعي: ماوراء، ماركسيسم و علوم اجتماعي
  هستي شناسي‌هاي مذهبي، فردگرايي و سياست در ايتاليا
  همگرايي علمي و مذهبي در راستاي گونه‌شناسي محيط زيست گرايانه پژوهشي بر ساز و كارهاي علمي
  يك التزام جديد: انديشه سياسي اونجليكال
 • آگاهي از آموزه‌هاي ديني
  اسرائيل، سرزمين غير ممكن
  پيش آمد احتمالى در قانون مقدس هنجارهاي اخلاقي و حقوقي در فقه اسلام
  خويشاوندي و توافق وراثتي
  سنجه‌اي يك بعدي از مسيحيت ارتدوكس
  كمدي وحي: بهشت گمشده و دوباره پيدا شده‌ي داستان‌هاي كتاب مقدس
  مسيحيت و محيط زيست در ميان عامه امريكايي
 • محرمات ديني
  تنفر از گناه/ دوست داشتن گناهكار، يا دوست داشتن متنفر؟ مذهب ذاتي و پاسخ‌هايي به سوء استفاده
  جنسي از شريك زندگي
  جهت گيري‌هاي كاتوليك و پروتستان در قبال سقط جنين؛ تقارب و تفارق
  جهت‌گيري مذهبي، احساسات ضد همجنس‌گرايانه، و بنيادگرايي در بين مسيحيان

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها