امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

ماتریس تلفیقی

برنامه‌ريزى در سطح کلان کشور، مستلزم نگاهى ژرف و جامع به مسایل مختلف کشور است. برای برنامه‌ريزي‌هاى بلندمدت بايد علاوه بر توسعه كمّى، توسعه کیفی را مدنظر داشته و با استفاده از زيرساخت‌هاى ایجاد شده به تركيبات جديدى از بخش‌هاى مختلف دست يافت آن‌چه این تحقیق به‌دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد، این است که وضعیت استان‌های کشور در مؤلفه‌های مختلف چگونه است؟ آیا با استفاده از روش‌های آماری می‌توان استان‌های کشور را رتبه‌بندی نمود؟

طرح حاضر درصدد است با تعیین جایگاه واقعی هر استان در مؤلفه‌های بهداشت‌ و درمان، آموزش، فرهنگ، ارتباطات، بهزیستی و تأمین‌اجتماعی، وقایع ‌حیاتی، فعالیت‌های ‌اقتصادی و آسیب‌های ‌اجتماعی، نقاط قوت و ضعف موجود در هر استان را در این مؤلفه‌ها شناسایی نموده تا بر این اساس امکان اتخاذ سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسب برای مسئولان هر بخش فراهم شود و بتوانند با آگاهی بیش‌تری نسبت به برنامه‌ریزی‌های آتی اقدام نمایند.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها