امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

 داده هاي سرشماري

سرشماری عبارت است از شمارش و محاسبه تعداد کل نفرات یا اشیای مورد نظر مانند تعداد کل نفراتی که در یک کشور زندگی می‌کنند. سرشماری محدود به انسان‌ها نیست و ممکن است شامل محصولات و کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی نیز شود. در سرشماری تعداد کل اعضای جامعه مورد نظر تک به تک شمارش و کنترل می‌شوند. در ایران سرشماری‌های عمده عبارتند از: سرشماری عمومی نفوس و مسکن که از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ هر ۱۰ سال یک بار اجرا شد و از سال ۱۳۹۰ نیز هر ۵ سال یک بار اجرا خواهد شد.

هدف از سرشماري عمومي نفوس و مسكن، شمارش همه ي افـراد يـك كشـور و ثبـت برخـي از خصوصيات افراد، همچنين گردآوري اطلاعاتي درباره ي مسكن خانوارها و تسهيلات آن ميباشد.

در سرشماري، گردآوري اطلاعات مربوط به افـراد، از طريـق مراجعـه بـه خانوارهـا در محـل سكونت آنها و انجام مصاحبه صورت ميگيرد. بـراي ثبـت اطلاعـات مـورد نظـر ، از فـرم هـاي مختلفي استفاده ميشود كه در راهنماي «مأمورسرشماري«اين فرمها و نحـوه ي تكميـل آن هـا به طور كامل توضيح داده شده است.

آمار موجود در سامانه، داده‌های پردازش شده سرشماری است. سعی بر آن بوده داده‌هایی شاخص سازی و پردازش گردد که کاربرد اجتماعی فرهنگی بیشتری داشته و همچنین افق دید بهتری برای مدیران و برنامه ریزان حوزه‌های مختلف ایجاد نماید.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها