امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

معرفی

دنياي امروز دنياي آمار توصيفي است. دنيايي كه فناوري اطلاعات تسلط بي‌چون و چراي خود را بر نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به اثبات رسانده است. هر كشوري كه داراي اطلاعات غني‌تر، وسيع‌تر، دقيق‌تر و بلندمدت‌تر باشد تواناتر و موفق‌تر در برنامه‌ريزي‌ها خواهد بود.
  اطلاعات اجتماعي، فرهنگي، دینی، سياسي، اقتصادي و زيربنايي هر كشوري شاخص‌هاي اساسي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مديران آن كشور است. سامان‌دهي اين اطلاعات در يك بسته‌ي همگن كه بتوان در تلفيق‌هاي متعدد از آن استفاده كرد، يكي از نيازهاي اساسي هر سازمان و نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور است. نيازي كه درسال‌هاي اخير بر ضرورت آن تأكيد فراوان شده است.
  از همین رو در دنياي كنوني پايگاه‌هاي اطلاعات جايگاه ويژه‌اي مي‌يابند. پايگاه‌هايي كه اطلاعات تفصيلي بخش‌هاي مختلف را در مجموعه‌اي همگن سامان داده باشد تا كاربران بتوانند از امكانات اطلاعاتي آن استفاده كنند.

 

 

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها