امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

ضرورت و اهميت

هر كشوري داراي اطلاعاتي از شاخص‌هاي انساني خود است. اين اطلاعات شامل شاخص‌هاي شناسايي از جمله جنس، سن و طبقات سني، تحصيلات و كيفيت آن، اشتغال و سطوح آن، دين و جمعيت آن، كيفيت پراكندگي شاخص‌ها در مناطق مختلف كشور، وضع برخورداري و محروميت، وضعيت مسكن و ... مي‌باشد. اين شاخص‌ها پايه‌اند. شاخص‌هاي اصلي كشور كه توسط رسمي‌ترين نهاد گردآوري اطلاعات كشور يعني مركز آمار ايران گردآوري مي‌شوند. اين اطلاعات به دلايل مختلف وجودشان در پايگاه‌هاي اطلاعاتي ضرورت دارد:
1. در تحليل‌ها بايد به اطلاعات رسمي كشور استناد كنيم. اين اطلاعات در نظام آماري كشور جايگاه خود را از دست نمي‌دهند و به دليل اين‌كه اين شاخص‌ها در دوره‌هاي طولاني قابليت استناد دارند همواره ذي‌قيمت و داراي اهميت هستند.
2. اين شاخص‌ها در 50 سال اخير توليد شده‌اند. وجود اطلاعات در يك فرآيند پنجاه ساله امكان مقايسه‌ي طولي را به كاربران مي‌دهد. ما كمترين اطلاعات رسمي‌اي داريم كه در يك فرآيند 50 ساله قابليت استفاده و بهره‌گيري را داشته باشد.
3. هر پديده‌ي اجتماعي از اين شاخص‌هاي پايه تبعيت مي‌كنند. تغييرات اين شاخص‌ها بر كيفيت زندگي و شرايط زيست مردم تأثير مي‌گذارند. تنش‌هاي اجتماعي، آسيب‌هاي اجتماعي خاص، تحولات فرهنگي، كيفيات دين‌داري و ... از شاخص‌هاي پايه‌ي كشور متأثر مي‌شوند. داشتن اطلاعات قبلي شرايط فعلي و داشتن اطلاعات فعلي مي‌توان آينده را پيش‌بيني كرد.
4. سازمان تبليغات اسلامي به عنوان يكي از متوليان اصلي امور اجتماعي، فرهنگي و ديني كه نقش راهبردي و مديريتي در نظام كشوري دارد، نيازمند داده‌هاي پايه‌ي متمركز اجتماعي بخصوص مرتبط با حوزه‌ي تخصصي خود است.
5. اطلاعات تخصصي سازمان نيز بر همين پايه قابل تحليلند. در حقيقت پايگاه داده‌هاي دون شاخص‌هاي پايه مبناي درستي ندارد.
6. آگاهي از شاخص‌هاي آماري و كيفي هر منطقه براي كارشناسان، مديران و دست‌اندركاران امور ديني، مذهبي و فرهنگي ضرورت دارد. مبلّغ با آگاهي، بسيار تأثيرگذارتر از مبلغيني هستند كه اطلاعي از آمار و ارقام شاخص‌هاي پايه ندارند.
در پايگاه‌هاي مختلف و در تجارب مختلف ملي و بين‌المللي وجود اطلاعات پايه ضرورت خود را اثبات كرده است و بنا بر همين ضرورت است كه دنياي مديريتي كنوني به تفصيل از منابع اطلاعاتي پايه استفاده مي‌كند.
سرعت دسترسي، ‌يكي ديگر از شاخص‌هاي اساسي سامان‌دهي اطلاعات است، سرعت دسترسي به حدي ضروري و حياتي بوده است كه شبكه‌ي گسترده‌ي اطلاع‌رساني دنيا شكل گرفته و هر روز بر تعداد كاربران مشتاق آن افزوده مي‌شود.
كشور ما نيز از ساليان دور در اين وادي وارد شده و در شش دهه‌ي گذشته با اجراي سرشماري‌هاي مختلف اطلاعات پايه‌ي خود را پردازش نموده است. اما در حوزه‌ي جديد، تكنولوژي اطلاعات راه طولاني‌اي در پيش دارد كه بايد به سرعت پيموده شود.
كاربرد آمار و اطلاعات در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و اجراي هر برنامه‌اي ضرورت انكارناپذيري است كه در دهه‌ي اخير در كشور ما نيز به آن توجه شده است.
شايد در دو دهه‌ي اول انقلاب به دليل ضعف سامان‌دهي اطلاعات، ضعف نيروي كارشناسي، عدم توجه مديريت به ضرورت استفاده از آمار و اطلاعات، عدم ثبت و سامان‌دهي آمار جاري، كشور را دچار خلأ اطلاعاتي كرده است به گونه‌اي كه در كمتر جايي از كشور مي‌توان به آمار و اطلاعات دقيق و درست در طول زمان منطقي دست يافت.
عوامل مذكور و شايد عوامل ديگر نيز ضرورت ايجاد سامانه‌هاي سامان‌دهي اطلاعات را دوچندان مي‌كند. سامانه‌هايي كه بتوان ضمن ثبت اطلاعات، با تلفيق اطلاعات موجود بر امور كشور مديريت كرد.

 

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها