امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومتحلیل آماره‌های شاخص‌های ثبتی، بخش آموزش عمومی

1392/01/20

میانه‌ی میزان دانش‌آموزان دوره آمادگی کشور طی سال‌های مورد بررسی روندی صعودی داشته و میزان آن در دختران بیشتر از پسران بوده است.

میانه‌ی میزان دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی طی این سال‌ها روندی نزولی داشته و میزان پسران از دختران در این مقاطع بیشتر بوده است.

میانه‌ی میزان دانش‌آموزان مقاطع دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی در سال‌های ابتدایی دوره مورد بررسی افزایش قابل توجهی داشته اما در چند سال بعد روند نزولی ملایمی در پیش گرفته لیکن در کل میزان آن در سال پایانی (1385) نسبت به سال ابتدای دوره افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، همچنین میزان دختران در مقطع متوسطه (اندکی) و در مقطع پیش‌دانشگاهی بیش‌تر از پسران بوده‌است.

در مورد رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی طی سال‌های مورد بررسی به ترتیب رشته‌های علوم‌انسانی، علوم‌تجربی، علوم‌ریاضی و هنر بیشترین میانه‌ی میزان دانش‌آموزان را داشته‌اند. در رشته ریاضی میزان پسران از دختران بیشتر بوده لیکن در رشته‌های علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و هنر میانه‌ی میزان دختران طی دوره مورد بررسی بیشتر از پسران بوده است.

میانه‌ی میزان دانش‌آموزان دوره آموزش استثنائی طی دوره مورد بررسی تغییرات چشمگیری نداشته لیکن در سال پایانی نسبت به سال ابتدای دوره کمی کاهش یافته است. همچنین میانه‌ی میزان دانش‌آموزان پسر در این مقطع بیشتر از دختران بوده است.

در بررسی میانه‌ی میزان دانش‌آموزان کلیه‌دوره‌ها می‌توان گفت این میزان طی سال‌های 85-1375 کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و نسبت‌جنسی دانش‌آموزان نیز طی این دوره به نفع دختران کاهش یافته است.

همچنین میانه‌ی سرانه‌ی تعداد دانش‌آموزان کشور در هر کلاس طی سال‌های موردبررسی درتمامی مقاطع کاهش یافته است.

گفتنی است میانه‌ی میزان دانش‌آموزان دوره‌های آمادگی، ابتدایی، راهنمایی، کلیه‌ی ‌دوره‌ها و نسبت جنسی کلیه‌ی دوره‌ها نسبت به سایر مقاطع تحصیلی در سال‌های مورد بررسی از نوسانات کمتری برخوردار بوده و روند نسبتاً منطقی را طی دوره داشته‌اند.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها