امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومتحلیل آماره‌های شاخص‌های ثبتی، بخش آموزش عالی

1392/01/20

میزان پذیرفته‌شدگان، دانشجویان در حال تحصیل و فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی کشور (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی)طی سال‌های 85-1375 علی‌رغم نوساناتی که داشته، افزایش یافته است. در این میان میزان‌های یاد شده در دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بوده که این بدان معنا است که طی این سال‌ها رشد و توسعه کمی از نظر میزان پذیرفته‌شدگان، دانشجویان در حال تحصیل و فارغ‌التحصیلان در دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بوده است.

-میزان کارکنان آموزشی هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و در دانشگاه آزاد اسلامی طی این سال‌ها افزایش قابل توجهی داشته که از آن می‌توان به عنوان یکی از مؤلفه‌های رشد کیفی نظام آموزش عالی کشور یاد کرده البته میانه این میزان طی این دوره در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بیشتر از دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

- نکته دیگر اینکه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی میزان پذیرفته‌شدگان مرد از زن در اکثر سال‌ها کم‌تر بوده است. لیکن در بین دانشجویان در حال تحصیل و فارغ‌التحصیلان میزان مردان از زنان بیشتر شده است. که این تعارض ناشی از این مسئله است که مردان به خاطر مسئله خدمت سربازی و حمایت‌های کم‌تر خانواده مجبورند در رشته‌هایی که پذیرفته می‌شوند مشغول به تحصیل شوند ولی زنان در این مورد قدرت انتخاب و فرصت بیشتری دارند.

با توجه به جمیع نکات ذکر شده می‌توان گفت که نظام آموزش عالی کشور طی سال‌های 85-1375 از نظر کمی و تا حدودی کیفی رشد قابل ملاحظه و تحسین برانگیزی داشته، لیکن عواملی چون عدم اختیار تام برای تحصیل داوطلبان در رشته‌های مورد علاقه، وجود نظام نمره محور و تأکید بر حفظیات تا یادگیری و کمبود امکانات و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت تجربه و یادگیری در کنار مشکلات اقتصادی اساتید و دانشجویان بویژه در دانشگاه آزاد بخصوص برای مردان و سایر عوامل مداخله‌گر فرهنگی همچون پایین بودن روحیه مطالعه و تحقیق که خود ناشی از ضعف نظام آموزش و پرورش است سبب شده نظام آموزش عالی کشور از نظر کیفی با استانداردهای مطلوب هنوز فاصله زیادی داشته باشد.

در نگاهی کلی و با توجه به نامتقارن بودن داده‌های مربوط به شاخص‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی و دوره‌ی تربیت معلم و نوساناتی که در روند آن‌ها طی سال‌های مورد بررسی وجود داشته، می‌توان گفت مدیریت فرآیند شاخص‌های مذکور در دوره مورد بررسی دارای برنامه مدون و از پیش تعیین شده‌ای مبتنی بر زمان، جمعیت و سرزمین نبوده است.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها