امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومتحلیل آماره‌های شاخص‌های ثبتی،بخش آسیب های اجتماعی

1392/01/20

 طی سال‌های 85-1375 میزان شعب فعال دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر و انقلاب کشور علی‌رغم افزایش جرایم و آسیب‌ها افزایش محسوسی نداشته است. همچنین میزان این شعب طی سال‌های مورد بررسی دارای نوسان بوده و از روند منطقی پیروی نکرده است.

- طی دوره‌ی مورد بررسی میزان زندانیان کاهش قابل توجهی داشته که این کاهش عمدتاً به دلیل سیاست‌هایی بوده که از طرف دولت در سال 1383 مبنی بر کاهش زندانیان صورت گرفته لیکن طی سال‌های 82-1375 میزان انواع زندانیان برخلاف انتظار سیری صعودی داشته است.

- طی سال‌های مورد بررسی میزان کشف هروئین، تریاک و شیره و حشیش با نوساناتی همراه بوده لیکن در کل افزایش یافته است.

- در بررسی استانی زندانیان مواد مخدر و مواد مخدر کشف شده به این نکته پی می‌بریم که استان‌هایی که عمدتاً در نیمه شرقی کشور قرار دارند بیش از سایر استان‌ها دارای زندانی و کشف مواد مخدر در کشور هستند

- طی سال‌های مورد بررسی میزان کل سرقت‌ها، سرقت وسایل نقلیه و موتوری و سایر سرقت‌ها سیری صعودی داشته، لیکن سرقت از اماکن و سرقت از احشام تا سال‌های 1380 و 1381 سیری صعودی داشته و طی سال‌های اخیر رو به کاهش گذاشته است.

- میزان کل پرونده‌های اقدام به خودکشی طی سال‌های 85-1375 طی نوساناتی کمی کاهش یافته است. گفتنی است این میزان در مردان افزایش و در زنان کاهش داشته است.

- میزان تصادفات درون شهری و برون‌ شهری طی دوره مورد بررسی افزایش قابل توجهی داشته که این افزایش به ترتیب بیشتر در تصادفات منجر به خسارت و منجر به جرح بوده است.

- میزان کل قتل (قتل عمد و غیرعمد) کشور در دوره‌ی مورد بررسی طی روندی نوسانی افزایش یافته است.

- میزان ضرب و جرح طی سال‌های مورد بررسی با روندی نزولی کاهش یافته است.

- میزان مرگ‌های اتفاقی، تهدید، چاقوکشی، مسموم کردن عمدی، اجبار و اکراه و نارضایی‌ها نیز طی سال‌های مورد بررسی افزایش یافته است.

در نگاهی کلی می‌توان گفت میزان آسیب‌های اجتماعی مورد مطالعه طی دوره‌ی مورد بررسی در کشورمان نه تنها کاهش نیافته بلکه متأسفانه افزایش محسوسی داشته که این امر نشان از عدم توجه در برنامه‌ریزی صحیح دست‌اندرکاران و عدم تعادل و ثبات اجتماعی لازم در مقاطع زمانی مورد بررسی در کشور است.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها