امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومتحلیل آماره‌های شاخص‌های ثبتی، بخش وقایع حیاتی

1392/01/20

میانه‌ی میزان ازدواج طی سال‌های مورد بررسی تقریباً روندی صعودی را در پیش گرفته و تقریباً 1/5 برابر شده است که از لحاظ کمی این وضعیت روند مطلوبی را نشان می‌دهد لیکن در بررسی میانه‌ی میزان طلاق در می‌یابیم که روند طلاق نیز طی این سال‌ها صعودی بوده و بیش از دو برابر شده است. به عبارتی افزایش میزان طلاق از افزایش میزان ازدواج پیشی گرفته که این مطلب تا حدودی نگران‌کننده بوده و نشان‌دهنده‌ی این است که از پایداری ازدواج‌ها کاسته شده است. همچنین در بررسی تفکیکی ازدواج و طلاق در مناطق شهری و روستایی طی سال‌های مورد بررسی شاهد این مسأله هستیم که در مناطق شهری به طور کلی میانه‌ی میزان ازدواج و طلاق بیشتر از مناطق روستایی است که این مسأله می‌تواند مربوط به بحث مهاجرت مردان به شهرها برای کار و زندگی در پی نامناسب بودن وضعیت کار و کمبود زمین در روستاها باشد.

لیکن نکته‌ی قابل توجه دیگر در این خصوص این است که از سال 1375 تا 1385 میزان طلاق در شهرها تقریباً دو برابر و در روستاها بیش از سه برابر شده است که این امر نشان‌دهنده‌ی آسیب‌پذیر شدن ازدواج‌های روستایی طی سال‌های مورد بررسی است. شاید این روند به نحوی در متولدین روستایی نیز تأثیر گذاشته باشد زیرا با وجود این‌که طی این سال‌ها میزان متولدین روستایی به طور کلی از متولدین شهری بیشتر بوده لیکن روند کاهش متولدین روستایی از سال1375 تا 1385 به نحو چشمگیری از سرعت بیشتری نسبت به مناطق شهری برخوردار بوده است.

در نگاهی کلی با توجه به نامتقارن بودن داده‌های مربوط به شاخص‌های وقایع حیاتی و نوساناتی که در روند آن‌ها مشاهده شده، می‌توان گفت مدیریت فرآیند شاخص‌های وقایع حیاتی در کشور در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارای برنامه مدون و منطقی مبتنی بر زمان و سرزمین نبوده است.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها