امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومتحلیل آماره‌های شاخص‌های ثبتی، بخش فرهنگ

1392/01/20

به طور کلی طی دوره مورد بررسی میانه‌ی میزان سینماها، گنجایش سینماها و تماشاچیان فیلم سینماهای کشور روندی تقریباٌ نزولی داشته است. به عبارتی از یک سو تعداد و گنجایش سینماها متناسب با رشد جمعیت افزایش نیافته است و از سویی دیگر کم و کیف فیلم‌ها و احیاناً سالن‌های سینما به‌گونه‌ای نبوده که اقبال مردم را برای تماشای فیلم‌ها برانگیزد. همچنین گرچه میانه‌ی میزان کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی هنری طی این سال‌ها روندی تقریباً صعودی داشته لیکن میزان آنها در مقیاس صد هزار نفر بسیار کم و ناچیز است. به طور کلی می‌توان گفت طی سال‌هاي 85-1375 وضعیت کشور از نظر شاخص‌های فرهنگی مورد مطالعه چندان جالب توجه و مطلوب نبوده است. همچنین با توجه به نامتقارن بودن داده‌های مربوط به شاخص‌های فرهنگی مورد مطالعه و نوساناتی که در روند میزان آنها مشاهده می‌‌‌شود، می‌توان گفت مدیریت فرآیند شاخص‌های فرهنگی دارای برنامه‌ای مدون و از پیش تعیین‌شده‌‌ای مبتنی بر زمان و سرزمین نبوده است. البته ناگفته نماند که در سال‌هاي اخیر شاهد حرکت‌های مناسبی در جهت توسعه کمی و کیفی صنعت سینما و مراکز فرهنگی هستیم که انشاءالله نتایج آن در مطالعات آینده نمایان شده و شاهد آشتی مردم با سینما، کتابخانه و مراکز فرهنگی باشیم.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها