امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومتحلیل آماره‌های شاخص‌های ثبتی، بخش ارتباطات

1392/01/21

میزان ادارات پستی کشور طی دوره یازده ساله 85-1375 علی‌رغم نوساناتی که داشته کمی افزایش یافته لیکن میزان آن (5/5 اداره در هر یک میلیون نفر) هنوز بسیار کم است.

از نظر دفاتر پست شهری با توجه به صرفه اقتصادی و ازدیاد جمعیت در این مناطق انتظار افزایش میزان آن می‌رفت لیکن همان‌طور که ملاحظه شد از سال 1382 به بعد روندی نزولی به خود گرفته است و در سال 1385 از سال 1375 نیز پایین‌تر آمده است. در بررسی دفاتر پست روستایی می‌بینیم که میزان آن طی دوره مورد بررسی درحد چشمگیری کاهش یافته که در این امر احیاناً آستانه پایین جمعیتی و ویژگی‌های اقتصادی مناطق روستایی بی‌تأثیر نبوده و باعث تعطیلی برخی از دفاتر پست روستایی شده که البته این موضوع نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد. همچنین طی سال‌های مورد بررسی میزان تلفن‌های منصوبه، مشغول به‌کار، همگانی مشغول به‌کار و راه دور روند افزایشی قابل توجهی را پی‌گرفته به طوری‌که روند افزایش میزان آن‌ها از سال‌های 1381 و 1382 به بعد شتاب بیشتری به خود گرفته است. به طور کلی به همان اندازه که افزایش کمی شاخص‌های ثبتی پست و تلفن در کشور می‌تواند مهم و مطلوب باشد، افزایش کیفیت خدمات و رضایت‌مندی عموم از آن‌ها مقوله با اهمیت دیگری است که شایسته است در پژوهش‌های مستقل دیگری مورد بررسی قرار گیرد.‌.

در نگاه کلی و با توجه به نامتقارن بودن داده‌های مربوط به شاخص‌های ارتباطی مورد مطالعه و نوساناتی که در روند میزان آنها مشاهده می‌‌شود، می‌توان گفت مدیریت فرآیند شاخص‌های ادارات پستی، دفاتر پست شهری و دفاتر پست روستایی کشور دارای برنامه‌ای مدون و از پیش تعیین شده‌ای مبتنی بر زمان، جمعیت و سرزمین نبوده است. لیکن در مورد تلفن‌های منصوبه، مشغول به کار و همگانی با توجه به سیر صعودی و پرشتاب آن در بازه زمانی 85-1375 می‌توان گفت از مدیریت نسبتاً منطقی و مطلوبی برخوردار بوده است.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها