امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومتحلیل آماره‌های شاخص‌های ثبتی، بخش فعالیت اقتصادی

1392/01/21

روند میانه‌ی نرخ اشتغال طی سال‌های 85-1375 طبق روند مورد انتظار یعنی روند صعودی، پیش نرفته و احیاناً با تغییراتی که در مدیریت سیاسی کشور رخ داده دچار نوساناتی شده است. تنها برهه موفق کشور طی این سال‌ها بازه زمانی 83-1379 بوده که در آن میانه‌ی نرخ اشتغال روندی صعودی و میانه‌ی نرخ بیکاری روندی نزولی داشته است. لذا توجه مدیران و سیاست‌گذاران کشور به ویژگی‌های این برهه و ادامه‌ی روند آن ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در بررسی نرخ اشتغال و بیکاری در می‌یابیم که در سال‌های اخیر میانه‌ی نرخ اشتغال در زنان افزایش یافته که از نکات مثبت این بررسی به حساب می‌آید. لیکن در مورد مردان نرخ بیکاری در سال‌های اخیر افزایش یافته که برای توقف این روند بایستی چاره‌اندیشی از سوی مدیران کشور صورت گیرد. همچنین در بررسی استان‌هایی که نرخ بیکاری در آنها بیشتر است در می‌یابیم که این استان‌ها بیشتر استان‌های مرزی و محرومی هستند که همواره مورد توجه و تهدید از سوی دشمنان قرار دارند. به خصوص با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر تجزیه‌طلبی که همواره توسط دشمن القاء می‌شود، رسیدگی و توجه ویژه در جهت آبادانی این استان‌ها می‌تواند در وحدت ملی و خنثی‌سازی توطئه بیگانگان تأثیر بسزایی داشته باشد.

در نگاهی کلی و با توجه نامتقارن بودن داده‌های مربوط به شاخص‌های اشتغال و بیکاری کشور و نوساناتی که در روند آن‌ها طی دوره‌ی مورد بررسی وجود داشته می‌توان گفت مدیریت فرآیند شاخص‌های اشتغال و بیکاری در کشور دارای برنامه‌ای مدون و از پیش تعیین شده مبتنی بر زمان، جمعیت و سرزمین نبوده است. لیکن در مورد میزان کارکنان دولت می‌توان گفت مدیریت روند شاخص مذکور طی سال‌های مورد بررسی با وجود نوسانات ملایمی که داشته تقریباً از مسیری منطقی و قابل قبولی برخوردار بوده است.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها