امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398  |   18 شعبان 1440  |   Thursday, April 25, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دومطرح پهنه‌بندي جامع كشور باستفاده از تحليل آماري چند متغيره استان اردبیل

1392/01/21

طرح حاضر درصدد است تا به سؤالات اساسی زیر پاسخ دهد:

1 . استان اردبیل در مؤلفه‌های بهداشت‌ و درمان، آموزش، فرهنگ، ارتباطات، بهزیستی و تأمین اجتماعی، وقایع حیاتی، فعالیت اقتصادی و آسیب‌های ‌اجتماعی چه جایگاهی در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارد؟

2. روند تغییرات استان در هر یک از مؤلفه‌های بهداشت‌ و‌ درمان، آموزش، فرهنگ، ارتباطات، بهزیستی و تأمین ‌اجتماعی، وقایع حیاتی، فعالیت اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های‌
85-1375 چگونه بوده است؟

3. طی دوره زمانی 85-1375 اين استان در کدام زمینه‌ها پیشرفت داشته و در کدام زمینه‌ها دچار افت شده است؟

4. وضعیت استان از نظر محرومیت و یا برخورداری در مؤلفه‌های بهداشت‌ و‌ درمان، آموزش، فرهنگ، ارتباطات، بهزیستی و تأمین اجتماعی، وقایع حیاتی، فعالیت اقتصادی چگونه است؟برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها