امروز : پنج شنبه 30 خرداد 1398  |   15 شوال 1440  |   Thursday, June 20, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم


کلمه کلیدی                  

Xشمارهعنوان گزارش توصیفیتاریخ
581 وضعیت دادگاه‌های انقلاب کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375 1394/12/10
580 وضعیت دادگاه‌های تجدیدنظر کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375 1394/12/10
579 وضعیت دادگاه‌های عمومی کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375 1394/12/10
577 وضعیت پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375 1394/12/10
576 وضعیت دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375 1394/12/10
575 وضعیت کارکنان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375 1394/12/10
572 وضعیت دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به تفکیک استان طی سال‌های 89-1375 1394/12/10
571 پیامدهای حجاب در شهر قم در سال 1387 1394/12/02
570 حجاب رفتاری در شهر قم در سال 1387 1394/12/02
569 اعتقاد به حجاب در شهر قم در سال 1387 1394/12/02
568 آگاهی از بدن در شهر قم در سال 1387 1394/12/02
567 احکام حجاب در شهر قم در سال 1387 1394/12/02
566 گروه‌های مرجع پوشش در شهر قم در سال 1387 1394/12/02
565 عملکرد زیبایی‌شناسانه در شهر قم در سال 1387 1394/12/02
564 اقتصاد و پوشش در شهر قم در سال 1387 1394/12/02
12345678910...


Xشمارهعنوان گزارش تحلیلی - آماریتاریخ
634 میزان مساجد استان آذربایجان شرقی در هر 10000 نفر در سال 1381 1391/12/26
633 مجتمع هاي خدمات اجتماعي شهري 1391/10/15
632 نمودار توزیع درصد طلاق ثبت شده شهری کشور در سال 1382 1391/10/15
631 نمودار سرانه تعداد دانش آموزان در هر کلاس کشور دوره ابتدایی در سال 1379 1391/10/15
630 نمودار مقایسه میزان تلفن همگانی مشغول به کار راه دور استان آذربایجان شرقی و کل کشور طی سال های 88-1375 (در هر 10000 نفر) 1391/10/15
629 نمودار توزیع درصد کل تصادف درون شهری نسبت به کل کشور در سال 1384 1391/10/15
628 نمودار توزیع درصد کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در سال 1377 1391/10/15
621 نمودار مقایسه سرانه تعداد دانش آموزان در هر کلاس دوره آمادگی استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی طی سال های 88-1375 1391/10/15
619 نمودار توزیع درصد کل کارکنان دوره آمادگی نسبت به کل کشور در سال 1388 1391/10/15
618 نمودار توزیع درصد دانش آموزان پسر دوره آمادگی نسبت به کل کشور در سال 1379 1391/10/15
617 نمودار توزیع درصد طلاق ثبت شده روستایی نسبت به کل کشور در سال 1387 1391/10/15
616 نمودار توزیع درصد طلاق ثبت شده شهری نسبت به کل کشور در سال 1387 1391/10/15
615 نمودار توزیع درصد طلاق ثبت شده نسبت به کل کشور در سال 1383 1391/10/15
614 نمودار مقایسه میزان طلاق ثبت شده روستایی استان گلستان و کل کشور طی سال های 88-1377 (در هر 10000 نفر) 1391/10/15
613 نمودار مقایسه میزان طلاق ثبت شده استان قم و کل کشور طی سال های 88-1375 (در هر 10000 نفر) 1391/10/15
12345678910...


برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها